Lämna klagomål/synpunkt

Vill du klaga på eller berömma kommunen och/eller utbildningsförvaltningen och/eller Komvux? Använd den här blanketten.

Nu kan du tala om vad du tycker om Enköpings kommun och utbildningsförvaltningen. Har du klagomål på något? Har du åsikter om hur vi kan arbeta annorlunda? Eller vill du lämna en synpunkt - stor som liten? Dina åsikter hjälper oss att bli bättre - varje dag!