Kontakt

Funderar du över något om Enköpings kommun? Tveka inte att kontakta oss!

Enköpings kommun
Kontaktcenter: 0171-62 50 00
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 745 80 Enköping
Faktureringsadress: Beställar-id (sjusiffrig kod),
Box 924, 745 25 Enköping
Organisationsnummer: 212000-0282

När du kontaktar kommunen via exempelvis e-post eller post så registreras det du skrivit som handlingar i kommunens diarium. Alla medborgare har rätt att begära ut och läsa det du skickat in. I vissa fall är handlingarna skyddade av sekretess. Rätten att begära ut allmänna handlingar är skyddat i svensk lag och kallas för offentlighetsprincipen.

Vanliga frågor

Varför ska jag ringa kontaktcenter i mitt bygglovsärende?

​Från och med den 5 februari 2018 ringer du kommunens kontaktcenter när du vill nå byggavdelningen. Byggavdelningen tar inte längre emot telefonsamtal, utan kommunens kontaktcenter tar hand om samtalen för att du snabbare ska få hjälp i ditt ärende.

Läs mer i nyheten på vår webbplats

Betalar jag förskoleavgift även på sommaren?

​Ja, det finns ingen avgiftsfri månad. Du betalar samma avgift tolv månader om året. Det gäller även om barnet är sjukt.

Hur beställer jag tömning av slam och latrin?

Du beställer tömning av slam och latrin hos VafabMiljö på telefonnummer 020-120 22 20.

Fördjupning