Journummer när kommunen har stängt

Här hittar du olika typer av kris- , nöd- och stödnummer. som du kan behöva i en nödsituation.

Det kan handla om att du akut behöver göra en felanmälan, behöver komma i kontakt med SOS Alarm, eller göra en akut orosanmälan. Här finns även information om hur du kan kommai kontakt med olika samhällsfunktioner utanför ordinarie kontorstid.

SOS Alarm

Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning.

Telefon: 112

Samhällskris

När du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället.

Telefon: 113 13

Felanmälan

Vid akuta händelser som till exempel hiss som fastnat, vattenläcka och farligt elfel. Ring SOS-alarm.

Telefon: 018-10 60 10

Akut orosanmälan

På fredagar har både kontaktcenter och socialjouren stängt mellan klockan 15 och 16.

Ring för att göra en akut orosanmälan:

Telefon: 0171-62 50 26

Övrig tid när kontaktcenter är stängt, ring socialjouren i Uppsala.

Telefonnummer: 018-15 00 00 (öppen måndag–fredag klockan 16.00–01.00, lördag–söndag samt helgdag klockan 14.00–01.00).

Socialjouren handlägger akuta socialtjänstärenden i samverkan med fältverksamhet, polis och berörda myndigheter efter kontorstid. De bedriver även rådgivning och myndighetsutövning.

Akutmottagningen, Lasarettet i Enköping

Telefon: 0171-41 80 00

1177 Vårdguiden

Telefon: 1177 (dygnet runt)

Polismyndigheten i Uppsala län

Närpolisen i Enköping

Besöksadress: Korsängsgatan 42, Enköping

Telefon: 114 14

Brottsofferjouren i Enköping

Den som har varit utsatt för brott kan få råd och stöd.

Telefon: 0171-262 06 eller 0171-264 15

Öppettider: måndag–fredag klockan 10.00–13.00.

Nationella hjälplinjen

Kostnadsfri psykologisk hjälp.

Telefon: 020-22 00 60

Kvinnofridslinjen

Telefon dygnet runt: 020-50 50 50

Mansmottagningen mot våld i Uppsala, MVU

Telefon: 018-13 46 00

Bris, för barn

Barnens rätt i samhället

Barntelefon: 116 111

Bris, för vuxna

Barnens rätt i samhället

Vuxentelefon: 0771-50 50 50

Röda korset

Jourhavande kompis

Röda korsets jourtelefon för unga.

Telefon: 020-222 444

Kvinnojouren i Enköping

Telefon: 0171-44 02 42