Förorenade områden

Ska du genomföra markarbeten eller sanera ett föreorenat område måste du anmäla det till kommunen.