Omvårdnad­s­­boende

Har du behov av vård och omsorg eller känner du dig otrygg hemma? Du kan ansöka om plats på ett omvårdnadsboenden och få hjälp och tillsyn.

Hitta på sidan

Särskilt boende är en boende- och vård­form där du får service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt. I Enköping finns ett flertal boenden i olika delar av kommunen. Du kan ansöka om boende och om du bedöms vara i behov av att flytta får du en plats.

Vill du ställa dig i kö för ett boende för 65+ vänder du dig till Enköpings hyresboestäder (EHB) eller Uppsala Bostadsförmedling.

Servering och kost

Alla boenden har gemensam matsal där det serveras frukost, lunch, middag samt kaffe och mellanmål. Har du behov av särskild kost ordnas det.

Liljegårdens restaurang är öppna för allmänheten. Liljegården har lunchöppet 11.30–13.00.

​På ett omvårdnadsboende har du ett eget hyreskontrakt och betalar den hyra som är aktuell för just din lägenhet. Hyran betalas i förskott på en särskild faktura. Vänd dig till samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor som gäller hyran, kontrakt eller uppsägning av lägenheten.

Om du ska säga upp boendet

Om ditt behov förändrats så att du inte längre behöver en lägenhet behöver du fylla i en blankett om det.

Ja, det kallas parboende och det tar du upp med biståndshandläggaren. Om din make, maka eller partner har beviljats omvårdnadsboende och du flyttar med till samma lägenhet har du möjlighet att köpa mat på boendet genom ett eget matabonnemang. Om du är beviljad eget stöd genom hemtjänst så betalar du samma taxa som i hemmet upp till ditt eget avgiftsutrymme eller maxtaxan.

Om ni är gifta, registrerade partners eller sambor och en av er flyttar till någon av kommunens boendeformer ska en anmälan göras till Pen­sionsmyndigheten, Försäkringskassan samt till Skattemyndigheten eftersom ni då ekonomiskt betraktas som ensamstående när det gäller pen­sioner, bostadstillägg och skatter.

Maten lagas till största delen av kommunens måltidsservice. Maten lagas i köken på Liljegården, Trögdshemmet, Westerlundskas kök, Åsundagården, Åkersberg och Fjärdhundraskolan.

Maten lagas från grunden

Maten till de kommunala boendena lagas så långt som möjligt från grunden. Är du intresserad av ett enskilt boende kan du kontakta dem för att få reda på vem som lagar deras mat. Den som har bedömts behöva bo på ett omvårdnadsboende får ett matabonnemang.​ På en del boenden för funktionsnedsättning lagar de boende och personalen ibland maten tillsammans.

Matsedeln

Menyn på boendena anpassas efter säsong. Vi försöker också varva traditionell husmanskost med lite modernare rätter.

Speciakost eller svårt att svälja

Prata med personalen på din avdelning om du behöver speciell mat. ​Det finns mat med mjukare konsistens som är bra om man har svårt att svälja.

Om du ska flytta till omvårdnadsboende och i samband med det får dubbla boendekostnader under en kortare tid (max tre månader) kan du ha möjlighet att ansöka om avdrag på omvårdnadssavgift och mat. Ansökan ska skickas in i samband med att du flyttar in.

För att du ska få avdrag

För att kunna ansöka ska du ha sagt upp hyresavtalet eller lämnat din tidigare bostad till försäljning. Du kan alltså inte ansöka om avdrag när din maka, make eller sambo bor kvar i bostaden eller om den överlåts/hyrs ut.

Blanketten "Inkomst- och utgiftsförfrågan för vård och omsorg" behöver också vara inskickad i samband med att du flyttar in för att vi ska kunna beräkna om du kan få avdrag.

Du kan inte ansöka om du själv väljer att flytta från ett omvårdnadsboende till ett annat. Inte heller om du är på korttidsplats eftersom det är tillfälligt och du inte har ett hyreskontrakt där.

Om du får göra avdrag

Om avdrag beviljas görs avdraget på fakturan från vård-och omsorg månaden efter att du flyttat till omvårdnadsboendet. Du får alltid ett beslut på om ansökan har beviljats eller inte. Avgifterna kan maximalt sättas ner till 0 kronor.

Om förutsättningarna ändras

Om uppgifterna du har lämnat ändras, till exempel om din gamla bostad hyrs ut tidigare än vad som sagts, måste du kontakta din avgiftshandläggare. Avdraget kan ändras eller tas bort i och med en sådan ändring men även till exempel vid en ändring av bostadstillägg.

Obs! Hyran måste betalas som vanligt. Om du får problem med det kan du kontakta din gamla hyresvärd och fråga efter en avbetalningsplan.