Korttidsplats vid tillfällig vård

Du kan ansöka om en korttidsplats om du behöver tillfällig vård och omsorg dygnet runt. Korttidsplatser finns på alla omvårdnadsboenden i kommunen.

Kommunens korttidsplatser är till för dig som vid enstaka tillfällen eller för en kortare tid, är i behov av tillfällig vård och omsorg dygnet runt. Det är en bistånds­handläggare som gör bedömningen om du är i behov av en plats. Personalen är alltid närvarande och du kan få alla hjälp­insatser du behöver. Här får du ett respekt­fullt bemötande, en meningsfull tillvaro, trygghet och inflytande över din vardag.

Ansök om korttidsplats

Du kan behöva en plats för att du behöver växelvård, behöver vård i livets slutskede, saknar trygghet i det egna hemmet eller på en akut situation. Du kan vara i behov av en korttidsplats på grund av att du är anhörig som ger omsorg och vård och behöver avlösning.

Du kan ansöka om kortidsplats utifrån socialtjänstlagen.

Om läget är akut

Korttidsplats kan i undantagsfall erbjudas i akuta situationer, som till exempel att du vistats på sjukhus och inte kan återvända hem direkt trots omfattande insatser, dina hjälpbehov ökar och hemtjänstinsatserna blir otillräckliga eller att en vårdande anhörig blir tillfälligt sjuk.

Korttidsplats för att avlösa anhörig

Många gånger är det en anhörig som står för vården och omsorgen i hemmet. För att avlasta kan anhöriga erbjudas en korttidsplats. Det kan röra sig om en tillfällig insats eller regelbunden växelvård. Med växelvård menas att personen som är i behov av omsorg och vård vistas växelvis i sitt eget hem och växelvis på korttidsplatsen.

Korttidsplats vid vård i livets slutskede

Svårt sjuka personer är ofta i behov av aen individuellt anpassad vård och omsorg dygnet runt. Kommunen erbjuder vård i det egna hemmet eller korttidsplats.