Boka kommunala lokaler

Många av kommunens lokaler går att boka hos oss. Genom bokningsservice kan du till exempel boka idrottshallar, idrottsplatser och träffpunkter för äldre.

Hitta på sidan

Vissa av kommunens idrottshallar, idrottsplatser, utomhusanläggningar och lokaler hyrs ut till föreningar, privatpersoner och företag. De finns i olika storlekar i olika delar av kommunen. På dagtid är det skolorna som bedriver verksamhet. På kvällar och helger hyr kommunen ut till föreningar, privatpersoner och företag. Den största idrottsanläggningen är Idrottshuset.

Via vår e-tjänst kan du:

 • Göra bokningsförfrågningar på lokaler (exempelvis Joar Blå, skolor eller Enavallen). Men också boka utifrån aktivitet (exempelvis barnkalas, utbildningar, bio, basket, fotboll, gudstjänst).
 • Festlokaler, som bygdegårdar, bokar du genom att kontakta ansvarig förening.

Nedan ser du svar på vanliga frågor hos Bokningsservice. Hittar du inte svaret på din fråga, kontakta Bokningsserivice via epost.

Varför kommer jag inte in på min bokade tid?

Det kan bero på flera faktorer. Så länge du har följt beskrivningen som man ska så är det ej handhavande fel. Då ringer du jouren för hjälp.

Hur kommer jag in på min bokning?

För att komma in på en bokning krävs ett passerkort eller nyckel. Nycklar och passerkort hämtas på Idrottshuset.

När kommer jag in på min bokade tid?

Du kommer in 30 min innan din bokade tid och du har tillgång till omklädningsrummen 30 min efter bokad tid.

Jag har glömt mitt lösenord till ibgo.enkoping.se, hur gör jag?

När du går in på hemsidan finns en knapp där du kan återställa ditt lösenord.

Jag vill avboka en tid, hur gör jag det?

Du avbokar din tid/tillfälle genom att mejla bokningsservice. Mejlet ska innehålla bokningsnummer, datum, tid och förening.

Jag försöker skapa ett konto på ibgo.enkoping.se men det står att mitt person/org-nummer redan finns?

Då finns du redan i bokningssystemet och behöver mejla oss så hjälper vi dig med att skapa inloggningsuppgifter.

Jag behöver konto till min förening på ibgo.enkoping.se

Då tar du kontakt med er föreningsansvarig så kan den personen skapa ett konto till dig. Om ni inte har något konto kopplat till er förening mejlar ni bokningsservice.

Jag vill hyra ett pingisbord och inte hela hallen. Hur gör jag?

Du besöker då Idrottshuset och betalar på plats via Swish för ett bord. Kontrollera innan du besöker ibgo.enkoping.se och se att det är ledigt.

Hur larmar jag på efter min bokning?

Du behöver inte larma på efter din bokning utan se till att dörren är stängd när ni lämnar lokalen så går automatlarmet igång 30 min efter din bokade tid.

I Enköpings kommun finns ett stort utbud av lokaler.

Bokningsservice ansvarar för kort-och nyckelhanteringen. Utlämning och hantering sker i Idrottshusets reception enligt tider nedan.

Adress: Idrottshuset Torggatan 2b, 749 49 Enköping

 • måndagar klockan 18–20.
 • tisdagar klockan 9–12.
 • torsdagar kockan 18–20.

Telefonnummer: 0171-625113

E-post: bokningsservice@enkoping.se

Så använder du nyckelkort på kommunens anläggningar:

 1. Tryck 1A.
 2. Lägg kortet/taggen mot kortläsaren.
 3. Slå in valfri fyrsiffrig kod (0000 är inte en giltig kod).
 4. Vänta någon sekund innan du slår koden igen.
 5. Passera genom dörren.

Den koden du valt kommer att fungera som dörrkod tills det att din bokningstid tar slut.

Instruktionsfilm om nyckelkort

Detta gäller för utlämning av kort:

 • Utkvitterat kort skall återlämnas snarast efter avslutad aktivitet eller vid avslutad tjänst.
 • Ej återlämnat eller borttappat kort debiteras enligt taxor och avgifter.
 • Bortappat kort skall alltid omedelbart meddelas oss.
 • Kort får ej överlämnas till annan person, då den person som kvitterat ut kort är ersättningsskyldig om denna/dessa förloras.
 • Med borttappad kort menas att kortet inte är återlämnat/omkvitterat vid faktureringsdatum.
 • Faktureringsdatum sker 1 månad efter att påminnelsen om återlämning av kort går ut till kund.

​Det kostar olika mycket beroende på vilken lokal det är och vem du är som hyr. Upplevelsenämnden har antagit principer för uthyrning av lokaler och anläggningar inom nämndernas verksamhetsområde. Dessa principer ligger också till grund för beslutad prislista och gäller per timme om inget annat anges. Priserna gäller för 2022 och beslutas årligen av kommunfullmäktige, Enköpings kommun.

Taxor och avgifter kategoriseras enligt nedan.

Kategori 1

Bidragsberättigade föreningar inom Enköpings kommun med barn- och ungdomsverksamhet. Tävlingar/matcher/cuper för barn och ungdomar.

Kategori 2

Övrig förening, pensionärs- och funktionsrättsföreningar, studieförbund och förvaltningar, samt privata skolor inom Enköpings kommun.

Kategori 3

Övrig hyresgäst; till exempel företag, privatpersoner och hyresgäst från annan ort. Tävlingar/matcher/cuper för vuxna.

Kategori 4

För kommersiella och publika verksamheter, arrangemang och matcher av publikt intresse upprättas särskilt avtal.

Extra avgifter

Efterdebitering av hyresgästen kan förekomma med anledning av skadegörelse, bristfällig städning eller i övrigt då hyresgästen förorsakat extra kostnader.

Denna målsättning vid fördelning av tider och abonnemang vid idrottsanläggningar gäller under 2022.

Principer

 • Aktiviteter ska skapas åt så många som möjligt
 • Hänsyn ska tas till lokala geografiska förutsättningar
 • Tillse att, om möjligt, ingen hyresgäst blir utan tid
 • Tävlingsverksamhet ska ha företräde före träningar
 • Högre divisionstillhörighet ska ha företräde före lägre, enligt respektive specialförbunds egen prioritering
 • Högre aktivitetsnivå ska ligga till grund för hur mycket tid som tilldelas, när det gäller lagsporter
 • Tiderna ska fördelas efter föregående säsongs placering i divisions- och platshänseende
 • Utnyttjandegraden av tidigare uthyrd tid ska vara hög

Prioriteringar

När flera hyresgäster vill ha samma anläggning gäller följande prioriteringar:

 • Pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionsnedsättning i Enköpings kommun har företräde i vård- och omsorgsförvaltningens lokaler.
 • Förening med ungdomsverksamhet (7-20 år) inom Enköpings kommun som får aktivitetsbidrag prioriteras före seniorverksamhet på tidig kvällstid.
 • Förening som är hyresgäst före privat hyresgäst.
 • Föreningar som i huvudsak bedriver tävlingsidrott inomhus har företräde till hallar och gymnastiksalar före föreningar som i huvudsak bedriver tävlingsverksamhet utomhus.
 • Föreningar som i huvudsak bedriver tävlingsidrott utomhus (gäller hallar och gymnastiksalar).
 • Verksamheter inom Enköpings kommuns förvaltningar.
 • Motionsgrupper och Korpens motionsverksamhet
 • Privatpersoner och företag

Det är mycket att tänka på när du ska arrangera ett evenemang. Därför är det viktigt att du är ute i god tid med din planering. Handläggningstiden varierar beroende på vilken typ av evenemang som ska anordnas.

Du som vill anordna ett evenemang i någon av kommunens anläggningar behöver först göra en intresseanmälan.

Intresseanmälan ska innehålla:

 • Kontaktuppgifter
 • Vilken typ av evenemang
 • Beskriv evenemanget
 • Önskad anläggning eller lokal
 • Önskat datum
 • Önskat start- och sluttid
 • Beräknat antal deltagare och besökare

Du skickar din intresseanmälan till bokningsservice via e-post.

E-post: bokningsservice@enkoping.se

Funderar du på att anordna ett läger och behöver hyra lokaler för övernattning?

För mer information, kontakta bokningsservice.

E-post: bokningsservice@enkoping.se

Upptäcker du något fel i någon av våra lokaler och anläggningar kan du anmäla detta till oss.

E-post: felanmalan.iof@enkoping.se

Vid akuta ärenden kontakta jouren.

Telefon: 018-10 60 10

Hit vänder du dig om du har frågor som rör bokning av lokaler samt säsongsbokningar. Du kan även få hjälp med frågor kring ditt inlogg på InterbookGO.

För att hålla en god service når du oss säkrast via e-post, men se även begränsade telefontider.

Boka lokal

Webbplats för bokningsförfrågan är InterbookGo

Övriga frågor

E-post: bokningsservice@enkoping.se

Telefon: 0171-62 51 13

Telefontider

 • Måndag-tisdag klockan 13-16
 • Torsdag-fredag klockan 09-12

Avvikande telefontider 

 • Stängt måndagen 15 augusti

Om bokningsservice

Bokningsservice har ett kommunövergripande ansvar för uthyrning av kommunala lokaler. Uppdraget innebär att hantera alla olika typer av bokningar inom kommunen samt bokningar från föreningar och privatpersoner.

Bokningsservice arbetar också med förfrågningar kring olika arrangemang, läger och säsongsplanering för idrottshallar och anläggningar.

Årligen hanterar bokningservice cirka 45 000 bokningar.