Priser för bokning av kommunala lokaler

Det kostar olika mycket beroende på vilken lokal det är och vem du är som hyr.

Upplevelsenämnden har antagit principer för uthyrning av lokaler och anläggningar inom nämndernas verksamhetsområde. Dessa principer ligger också till grund för beslutad prislista och gäller per timme om inget annat anges. Priserna gäller för 2023 och beslutas årligen av kommunfullmäktige, Enköpings kommun.

Taxor och avgifter kategoriseras enligt nedan.

Kategori 1

Bidragsberättigade föreningar inom Enköpings kommun med barn- och ungdomsverksamhet. Tävlingar/matcher/cuper för barn och ungdomar.

Kategori 2

Övrig förening, pensionärs- och funktionsrättsföreningar, studieförbund och förvaltningar, samt privata skolor inom Enköpings kommun.

Kategori 3

Övrig hyresgäst; till exempel företag, privatpersoner och hyresgäst från annan ort. Tävlingar/matcher/cuper för vuxna.

Kategori 4

För kommersiella och publika verksamheter, arrangemang och matcher av publikt intresse upprättas särskilt avtal.

Extra avgifter

Efterdebitering av hyresgästen kan förekomma med anledning av skadegörelse, bristfällig städning eller i övrigt då hyresgästen förorsakat extra kostnader.