E-tjänster och blanketter för Enköpings kommun

Här hittar du kommunens blanketter och e-tjänster. För att använda våra e-tjänster måste du ha bank-id.

För vissa ärenden kan du välja om du vill ladda ner en blankett eller göra ditt ärende direkt i kommunens e-tjänst.

Om du har skyddade personuppgifter, saknar e-legitimation, dator eller svenskt personnummer kan du inte använda våra e-tjänster.

Förskola och ­­skola

De uppgifter du lämnar för kommunen in i en databas. I databasen finns också dina uppgifter från folkbokföringen. Vi använder uppgifterna för att placera ditt barn i kö och när vi debiterar avgift för platsen. Uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Det är viktigt att du läser vad som gäller för natt- och helgverksamhet innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vad som gäller för förskoleklass och grundskola innan du uträttar ditt ärende.

Du kan logga in med BankID, Telia eller Nordea. För att kunna göra en ansökan behöver du en e-legitimation. Du ansöker om e-legitimation hos din bank eller hos Telia.

Ansök om plats i förskoleklass

Ansökningsperioden är 1 november till 15 december varje år.

Ansök om plats i årskurs 7

Ansökningsperioden är 1 november till 15 december varje år.

Ansök om plats i grundskola som nyinflyttad eller nyanländ

Byte av skola

E-tjänsten för byte av skola är stängd under skolvalsperioden 1 november till 15 december.

Ansöka om plats om du bor i annan kommun

Säga upp plats i grundskolan

Ledighet utanför lov

Anpassad kost, läkemedel eller egenvård

Det är viktigt att du läser vad som gäller för vuxenutbildning innan du uträttar ditt ärende.

Komvux och Komvux som särskild utbildning

I vår e-tjänst kan du:

 • Ansöka till grundläggande och gymnasial Komvux
 • Ansöka till komvux yrkesutbildningar i Enköping
 • Ansöka till Komvux distanskurser
 • Anmäla till särskild prövning
 • Ansöka till grundläggande engelska, matematik, svenska
 • Ansöka till svenska som andraspråk
 • Ansöka till svenska som andraspråk samt svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Ansöka till engelska 5 eller 6
 • Ansöka till matematik 1 eller 2
 • Ansöka till undersköterskeutbildningen - distans

Har du inte tillgång till BankID går det bra att kontakta receptionen för att få en ansökningblankett på papper.

Övriga tjänster:

Svenska för invandrare

Det är viktigt att du läser vad som gäller för skolskjuts och elevresor innan du uträttar ditt ärende.

Skolskjuts för grundskoleelever

Tänk på att rätten till skolskjuts kan påverkas om du väljer en skola som ligger utanför ditt så kallade placeringsområde.

Elevresor för gymnasiet och ersättning

Vårdnadshavar­portalen

Här kan du logga in i vår e-tjänst för att se ditt befintliga skolskjutsärende, bussturer, skriva meddelanden direkt till handläggaren med mera.

Bo, trafik och miljö

Det är viktigt att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktigt att du läser vad som gäller innan du använder en e-tjänst eller laddar ner en blankett.

Bygglov och anmälan

Vi har en e-tjänst där du enkelt kan:

 • ansöka om bygg-, rivning eller marklov
 • ansöka om förhandsbesked
 • ansöka om strandskyddsdispens
 • anmälningspliktiga åtgärder
 • lämna synpunkter
 • komplettera ett pågående byggärende
 • boka tid för arbetsplatsbesök eller slutsamråd
 • följa dina byggärenden
 • ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig
 • ta del av beslut som granne eller sakägare

Blanketter:

Mark och vatten

Det är viktigt att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktigt att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktigt att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktigt att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst. Om du har frågor kan du kontakta Kart- och GIS-avdelningen: kartor@enkoping.se

Det är viktigt att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktigt att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktigt att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktigt att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Fritid och kultur

Omsorg och stöd

Du kan ansöka om stödinsatser utifrån två lagar. Det finns också kommunala riktlinjer som vård- och omsorgsnämnden har antagit.

Lagen om särskilt stöd (LSS)

Om du på grund av funktions­nedsättning behöver stöd och hjälp kan du ansöka om insatser inom:

 • Daglig verksamhet
 • Barn- och ungdomsboende
 • Stödpersoner och volontärer
 • Stödfamilj och korttidsvistelse
 • Boende funktionsnedsättning
 • Korttidstillsyn barn
 • Avlastning för föräldrar
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice

Socialtjänstlagen (SoL)

Om du på grund av ålder och/eller funktions­nedsättning behöver stöd och hjälp kan du ansöka om insatser inom:

 • Boende och boendestöd
 • Sysselsättning
 • Korttidsplats
 • Hemtjänst. När du ansöker om hemtjänst utifrån socialtjänstlagen måste du även välja hemtjänstutförare via en separat blankett.
 • Omvårdnadsboende
 • Dagverksamhet demens
 • Trygghetslarm och kamera
 • Kontaktperson

För att göra en ansökan kan du vända dig till en bistånds­handläggare. Det är han eller hon som hjälper dig att få rätt stöd och hjälp beviljad.

Skillnad mellan ansökan och anmälan

Vem som helst kan anmäla till vård- och omsorgsförvaltningen att en person behöver hjälp. Då tar biståndshandläggaren kontakt med personen som anmälan gäller och frågar om han eller hon vill ansöka om hjälp.

Våra insatser bygger på frivillighet och självbestämmande och därför måste du som känner att du behöver hjälp själv göra en ansökan.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

För att ansöka om avdrag för dubbla boendekostnader eller förhöjt minimibelopp behöver du även skicka in blanketten för "inkomst- och utgiftsförfrågan" där du ger ditt medgivande.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Företag och arbete

Det är viktig att du läser vad som gäller för avfall och farligt avfall innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vad som gäller för att få sälja folköl innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vad som gäller för grävning och schaktning innan du uträttar ditt ärende.

Om du inte har inloggningsuppgifter till e-tjänsten klickar du på länken under inloggningsrutan för att registrera dig och skapa ett konto. De flesta schakttillstånd går via e-tjänsten. Är du osäker eller behöver mer information kan du kontakta oss.

Det är viktigt att du läser vad som gäller för att få bli utförare av hemtjänst eller hemsjukvård innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktig att du läser vad som gäller för kommunalt vatten och avlopp för dig med ny verskamhet innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vad som gäller för att få sälja receptfria läkemedel innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vad som gäller när du ska underrätta om driftstörning innan du uträttar ditt ärende.

Kommun och politik

Om du vill göra en felanmälan, ställa en fråga, lämna synpunkt eller klagomål kan du kontakta oss.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.