Svenska för invandrare (SFI)

Den här utbildningen kan lära dig att tala, förstå och skriva på god svenska. 

En grupp människor sitter i ett klassrum. En lärare pratar med eleverna.

Vem får studera på SFI?

  • Du som från och med hösten fyller 16 år.
  • Du som saknar grundläggande kunskaper i svenska.
  • Du som är folkbokförd i Sverige.
  • Du som är EU-medborgare och har giltigt pass/ ID-kort där medborgarskap och giltighetstid tydligt framgår (körkort är inte tillräckligt).
  • Du som inte är EU-medborgare men har arbetstillstånd och har dokument från Skatteverket med ”anmälan om särskild postadress”.

Studievägar inom SFI

Det finns tre olika studievägar inom SFI. Vilken studieväg du ska börja på beror på vad du har studerat innan. Dina förutsättningar och mål med studierna påverkar också.

Tillsammans med personalen på Kompetensmagasinet avgörs vilken studieväg du ska läsa. SFI är uppdelad i fyra kurser, A–D:

  • Studieväg 1 = kurs A, B, C och D
  • Studieväg 2 = kurs B, C och D
  • Studieväg 3 = kurs C och D
En lärare står vid en tavla längst fram i klassrummet. Det sitter elever och lyssnar på läraren.

Klassrum eller distans

Klassrum

Du läser dina kurser i klassrum på Kompetensmagasinet. Du börjar läsa på en av tre nivåer: A, B eller C beroende på din studiebakgrund eller nivåtest.

Distans

Distansstudier är för dig som arbetar eller är föräldraledig. Du bifogar eller visar då upp ett intyg från din arbetsplats eller från Försäkringskassan.

Du kan läsa kurserna 2C, 2D, 3C och 3D på distans. För att få göra det behöver du ha gått minst 12 år i skola i ditt hemland eller ha betyg från kurs B på SFI.

Du behöver också kunna kommunicera på lätt svenska med din lärare. Du studerar själv hemma och erbjuds 20 minuter handledningssamtal med lärare varje vecka. Det finns ingen kurs för nybörjare på distans.

Ansökan