Dagverksamhet demens

En möjlighet för dig som har en demens­sjukdom, bor hemma och vill umgås med andra på dagarna.

Syftet med dagverksamheten är att öka möjligheterna till att bo kvar hemma, skapa meningsfull syssel­sättning, skapa nya kontakter och vänskap, stärka självkänslan, bevara och förbättra minnes­funktioner samt att ge avlösning och stöd för anhöriga.

Här får du gemenskap, god mat som du kan vara med och laga om du vill. Vi bakar ibland, spelar kort och gör utflykter tillsammans. Dagen formas utifrån dina behov och önskemål.

Dagverksamheten ger även möjlighet till avlösning och stöd för anhöriga.

Hitta på sidan

Du behöver en bedömning om det skulle passa för dig att vara på dagverksamheten. För att få det behöver du kontakta en biståndsbedömare genom vård- och omsorgsförvaltningen på telefon: 0171-62 54 25.

Sen behöver du skicka in en ansökan till kommunen utifrån socialtjänstlagen (SoL)

Avgifter

Att vara på dagverksamheten kostar ingenting. Du betalar för maten och eventuell transport dit och hem. Maten kostar 78 kronor per dag. Resorna kostar 35 kronor enkel resa.