Skid- och motionsspår

För dig som vill promenera, springa eller åka skidor finns skid- och motionsspår. Välj det som passar dig bäst efter säsong.

I Enköpings kommun finns motionsspår i Gånsta, Fagerskogen, Gröngarn, Hummelsta, Fjärdhundra, Skattmansö, Örsundsbro, Grillby och Lillkyrka.

Några motionsspår går genom fina skogsområden, andra ligger i anslutning till idrottsplatser. Motionsspåren är till för fotgängare. Och för skidåkare på vintern. 

Det finns ett antal motionsspår som har belysning på kvällstid. Dessa är: Fagerskogen, Lillkyrka, Fjärdhundra, Örsundsbro, Hummelsta och inom kort Grillby och Gånsta.

Det finns också ett MTB-spår i Gånsta.

Hitta på sidan

Information uppdaterad 23 februari 2021.

Skidspår på Korsängs­fältet

Belysning finns klockan 16-21.

Skidspår i Grillby

Skidspår i Örsunds­bro

Enköpings kommun sköter spårningen av skidspåren i Örsundsbro och vid åkbart spår finns längden 3 kilometer. I spåret finns ett antal backar samt raksträckor i skogsmiljö.

Skidspår i Lillkyrka

Enköpings kommun sköter spårningen i Lillkyrka och vid åkbart spår finns längden 2,5 kilometer. I spåret finns ett antal backar samt raksträckor i skogsmiljö.

Skidspår i Fager­skogen

Enköpings kommun sköter spårningen i Fagerskogen och vid åkbart spår finns längderna 2,3 kilometer och 3,2 kilometer. Spåret är en kombination av mindre backar samt plana sträckor i skogsmiljö.

Skidspår i Humm­elsta

Enköpings kommuns sköter spårningen i Hummelsta och vid åkbart spår finns längden 3 kilometer. I spåret finns ett antal backar samt raksträckor i både skogsmiljö och på öppet fält.

Skidspår i Fjärd­hundra

Fjärdhundra Sportklubb sköter spårningen i Fjärdhundra och vid åkbart spår finns längden 3 kilometer. Spåret går genom skogen och har några enstaka backar.

Skidspår i Gånsta

Enköpings Allmänna Idrottsförening, EAI, sköter spårningen i Gånsta. Vid åkbart spår så finns längderna 1,5 kilometer, 3 kilometer och 5 kilometer. I spåret finns flera backar och raka sträckor i skogsmiljö och öppet fält.

Skidspår vid Gröngarn

Det finns två spår på ängen nedanför Himlabacken.

  • Status för skidspåret: ingen uppdaterad information

Skidspår i Bredsand

Spårets längd brukar vara cirka 3 kilometer. Spåret är plant och är på öppen yta.

  • Status för skidspåret: ingen uppdaterad information

Skidspår i Alstasjön

Skattmansöbacken

Skattmansöbacken är en backe för utförsåkning. Den ligger vackert, i en naturlig åravin mot Skattmansöån, i Skattmansöådalens naturreservat. Här finns det också raststuga, pulkabacke och grillplatser.

Fallhöjden är 52 meter och den totala pistlängden ca 500 m. Det finns två liftar, båda av modellen knapplift.

Fagerskogens motionsspår

Fagerskogens motionsspår är 1,5 och 2,5 kilometer med elbelysning. För start av belysning och bästa parkeringsplats är Motorstadion bästa startplats.

I Fagerskogen tänds belysningen automatiskt klockan 05.30 och lyser tills det ljusnar. Sedan tänds det automatiskt vid skymning. Belysningen släcks 23.00.

Fjärdhundra motionsspår

Fjärdhundra motionsspår är ett 2,5 kilometer långt elljusspår. Start och mål vid Fjärdhundrabadet.

Belysningen tänds genom att besökaren trycker på en knapp. Belysningen kan tidigast användas från klockan 05.00 tills det ljusnar. Kvällstid kan besökaren tända belysningen via en knapp från skymning och belysningen är sedan igång fram till klockan 22.00.

Grillby motionsspår

Grillby motionsspår är har två slingor med elbelysning. Spåren är 1,5 respektive 2,5 kilometer långa. Start i direkt anslutning till Skogsvallens idrottsplats.

Belysningen tänds genom att besökaren trycker på en knapp. Belysningen kan tidigast användas från klockan 05.00 tills det ljusnar. Kvällstid kan besökaren tända belysningen via en knapp från skymning och belysningen är sedan igång fram till klockan 23.00.

Örsundsbro motionsspår

Elljusspåren i Örsundsbro är 1,3 respektive 2,0 kilometer. Startplats är vid Odenvägens förlängning under riksväg 55.

Belysningen tänds genom att besökaren trycker på en knapp. Belysningen kan tidigast användas från klockan 05.00 tills det ljusnar. Kvällstid kan besökaren tända belysningen via en knapp från skymning och belysningen är sedan igång fram till klockan 22.00.

Gröngarns motionsspår

Gröngarns motionsspår är ett två kilometer långt naturspår utan belysning. Slingan går på Gröngarnsåsen. Du kan parkera på parkeringen vid Hockeygatan i anslutning till åsen.

Gånstaspåret

I Gånsta finns det elljusspår som är cirka 2 kilometer, 3 kilometer och 5 kilometer. Motionsspåren utgår från Gånstagården, och där finns även en parkering.

Belysningen går att tända klockan 05.00-08:30. Kvällstid kan besökaren tända belysningen från klockan 15.00. Belysningen släcks 23.00.

Samtliga spår prepareras för skidåkning när förutsättningar finns. I direkt anslutning till Gånstaspåret finns en hinderbana för vuxna. En åretruntöppen besökstoalett finns vid start- och målplatsen.

Hummelsta motionsspår

Hummelsta motionsspår är ett 2,6 kilometer långt elljusspår. Du kan parkera bilen vid Borgvallens idrottsplats.

Belysningen tänds genom att besökaren trycker på en knapp. Belysningen kan tidigast användas från klockan 05.00 tills det ljusnar. Kvällstid kan besökaren tända belysningen via en knapp från skymning och belysningen är sedan igång fram till klockan 22.00.

Lillkyrka motionsspår

Lillkyrka motionsspår är 2,5 respektive 1,5 kilometer långa. Det har belysning. Start i direkt anslutning till Idrottsplatsen/Sporthallen (Odlingsvägen).

Belysningen tänds genom att besökaren trycker på en knapp. Belysningen kan tidigast användas från klockan 05.00 tills det ljusnar. Kvällstid kan besökaren tända belysningen via en knapp från skymning och belysningen är sedan igång fram till klockan 22.00.

Skattmansö motionsspår

Motionsspåren är naturspår som är 2,2 respektive 5,0 kilometer. Start och mål är vid Skattmansö skidanläggning.

Gånsta MTB-spår

Mountainbike-leden i Gånsta är graderad som en blå bana. Den är 4 kilometer lång och startar uppe vid hinderbanan i Gånsta. Leden är uppskyltad av Upplevelseförvaltningen tillsammans med Enköpings cykelklubb.

  • Adress: Gånsta

Hälsans stig - västra

Västra slingan går från Stora torget via Drömparken, Åpromenaden, Munksundet, upp bakom lasarettet. Sen vidare mot Klosterparken och slutligen till stan. Hälsans stig går genom centrala Enköping och genom en del av stadens parker. Den knyter ihop de gröna miljöerna i staden och hjälper dig att på ett enkelt sätt hitta en trevlig promenadväg.

Stigen är sex kilometer lång. De träningssugna kan stanna till vid utegymmet längs Enköpingsån. Vill man gå riktigt långt kan man gå både västra och östra slingan av Hälsans stig då båda slingorna går via Stora torget. Stigen är belyst och snöröjs under vintern.

Hälsans stig är ett samarbete mellan riksförbundet HjärtLung och flera av Sveriges kommuner.

Hälsans stig - östra

Östra slingan går från Stora torget, upp via Drottninggatan, mot Fanna och Bergvreten. Stigen går sen ner mot vattenparken och in till stan igen. Hälsans stig går genom centrala Enköping och genom en del av stadens parker. Den knyter ihop de gröna miljöerna i staden och hjälper dig att på ett enkelt sätt hitta en trevlig promenadväg.

Stigen är sex kilometer lång men med några genvägar vid de brantaste partierna går det att korta ner promenaden. De träningssugna kan stanna till vid utegymmet vid Vitiriskagatan. Vill man gå riktigt långt kan man gå både östra och västra slingan av Hälsans stig. Båda slingorna går via Stora torget. Stigen är belyst och snöröjs under vintern.

Hälsans stig är ett samarbete mellan riksförbundet HjärtLung och flera av Sveriges kommuner.