Kommun­fullmäktige i Enköping

Hitta sammanträdesdatum och följ deras möten på vår webb-tv. Läs protokoll och kallelser eller kontakta ledamöter.

Hitta på sidan

Kommunfullmäktige är Enköpings kommuns högst beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år röstar Enköpings invånare om vilka ledamöter som ska sitta i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen fungerar som regeringen och ansvarar för kommunens ekonomi och att de mål som kommunfullmäktige beslutat om uppfylls. Nämnderna ansvarar för sitt verksamhetsområde och de mål som kommunfullmäktige beslutat om.

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om mål, budget och prioriteringar för kommunens nämnder och verksamheter

Ledamöter

Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunens nämnder och till kommunrevisionen. Kommunfullmäktige består av en ordförande och två vice ordförande samt ytterligare 48 ledamöter och 31 ersättare.

Sammanträden öppna för alla

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla Du kan lyssna på sammanträdet på plats eller titta på webb-tv.

Styre

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande nivån i kommunen. Kommunfullmäktige i Enköping består av 51 folkvalda politiker från åtta olika partier. En plats i kommunfullmäktige kallas för mandat. Att få mandat i en kommun betyder att få en ordinarie plats i kommunfullmäktige. Varje parti får mandat utifrån hur invånarna har röstat. Flest röster ger flest mandat.

Under mandatperioden 2018-2022 styrs Enköpings kommun av en koalition som består av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

Tillsammans har de fem partierna 23 av 51 mandat vilket betyder att de behöver ha stöd av ett eller flera andra partier för att få igenom sina förslag i kommunfullmäktige och i nämnderna.

Mandatfördelning

  • Socialdemokraterna, 13 mandat
  • Moderaterna, 11 mandat
  • Sverigedemokraterna, 8 mandat
  • Centerpartiet, 6 mandat
  • Nystart Enköping, 5 mandat
  • Kristdemokraterna, 2 mandat
  • Vänsterpartiet, 2 mandat
  • Liberalerna, 2 mandat
  • Miljöpartiet, 2 mandat