Tillgänglighets­redo­görelse för Enköpings kommuns webbplatser

Läs om hur våra webbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan också tipsa om vi har missat något så att vi kan förbättra tillgängligheten.

Enköpings kommun står bakom kommunens officiella webbplats, enkoping.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Kommunen står också bakom ett antal så kallade underwebbplatser:

  • Upplev Enköping
  • Enköping växer
  • Näringslivswebben
  • Trädgårdsdagen
  • Pepparrotsbadet
  • Bredands bad och camping
  • Westerlundska gymnasiet

På den här webbsidan beskriver vi:

  • hur Enköpings kommuns webbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängliga är webbplatserna?

Vi är medvetna om att delar av webbplatserna inte är helt tillgänglig. De här webbplatserna är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av ett antal brister.

Rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0171-62 50 00
E-postadress till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatserna

Om du behöver innehåll från Enköpings kommuns webbplatser som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0171-62 50 00
E-postadress till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

De här webbplatserna är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs under respektive webbplats nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Film som saknar syntolkning

Det kan finnas film på webbplatsen som saknar syntolkning. Vi arbetar för att texta alla våra filmer. I vissa fall erbjuder vi innehållet i alternativt format, till exempel i text i nära anslutning till filmen. Vi strävar efter att alltid planera våra filminspelningar på ett sådant sätt att separat syntolkning inte behövs. Vi gör en bedömning inför varje ny filmproduktion om det finns behov av separat syntolkning eller teckenspråk. I dagsläget har vi inte det som standard.

Otillgängliga dokument och blanketter

Webbplatsen och digitala tjänster har en del dokument i pdf-format som inte uppfyller kraven och kan vara svåra att få upplästa i hjälpmedel. Vi arbetar kontinuerligt med att flytta över innehåll från PDF-filer till webbsidor (HTML) för de dokument där det är möjligt.

Vi arbetar även med att ta fram tillgängliga dokumentmallar. Detta ska bidra till att våra dokument succesivt blir tillgängliga, i samband med revidering eller när nya tas fram. Vi prioriterar att flytta innehåll från PDF-filer till webbsidor (HTML) samt arbetet med de nya mallarna, framför att tillgänglighetsanpassa tidigare framtagna dokument.

Användning av radbrytningar med BR-element utan semantisk betydelse

I punktlistor uppstår ibland oavsiktligt radbrytning när det inte har en semantisk betydelse. Vi är beroende av vår systemleverantör för att åtgärda problemet. Vi har ställt krav på leverantören att problemet prioriteras och åtgärdas. Till dess tar vi manuellt bort dessa radbrytningar när vi upptäcker dem.

Användning av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

I vissa av formulären används radbrytning när det inte har en semantisk betydelse. Vi är beroende av vår systemleverantör för att åtgärda problemet. Vi har ställt krav på leverantören att problemet prioriteras och åtgärdas. Vi avvaktar med andra åtgärder under tiden.

Felmeddelande i formulär via vårt ärendehanteringssystem

Formulär som genereras via vårt ärendehanteringssystem är delvis tillgängliga. Det finns problem med systemets felmeddelanden. Vi har ställt krav på leverantören att problemet åtgärdas och prioriteras.

Valideringsfel för CSS- och HTML-kod

Det kan finnas valideringsfel i CSS- och HTML-kod på webbplatsen.

Film som saknar syntolkning

Det kan finnas film på webbplatsen som saknar syntolkning. Vi arbetar för att texta alla våra filmer. I vissa fall erbjuder vi innehållet i alternativt format, till exempel i text i nära anslutning till filmen. Vi strävar efter att alltid planera våra filminspelningar på ett sådant sätt att separat syntolkning inte behövs. Vi gör en bedömning inför varje ny filmproduktion om det finns behov av separat syntolkning eller teckenspråk. I dagsläget har vi inte det som standard.

Otillgängliga dokument och blanketter

Webbplatsen har en del dokument i pdf-format som inte uppfyller kraven och kan vara svåra att få upplästa i hjälpmedel. Vi arbetar kontinuerligt med att flytta över innehåll från PDF-filer till webbsidor (HTML) för de dokument där det är möjligt.

Vi arbetar även med att ta fram tillgängliga dokumentmallar. Detta ska bidra till att våra dokument succesivt blir tillgängliga, i samband med revidering eller när nya tas fram. Vi prioriterar att flytta innehåll från PDF-filer till webbsidor (HTML) samt arbetet med de nya mallarna, framför att tillgänglighetsanpassa tidigare framtagna dokument.

Användning av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

I vissa av formulären används radbrytning när det inte har en semantisk betydelse. Vi är beroende av vår systemleverantör för att åtgärda problemet. Vi har ställt krav på leverantören att problemet prioriteras och åtgärdas. Vi avvaktar med andra åtgärder under tiden.

Film som saknar syntolkning

Det kan finnas film på webbplatsen som saknar syntolkning. Vi arbetar för att texta alla våra filmer. I vissa fall erbjuder vi innehållet i alternativt format, till exempel i text i nära anslutning till filmen. Vi strävar efter att alltid planera våra filminspelningar på ett sådant sätt att separat syntolkning inte behövs. Vi gör en bedömning inför varje ny filmproduktion om det finns behov av separat syntolkning eller teckenspråk. I dagsläget har vi inte det som standard.

Otillgängliga dokument och blanketter

Webbplatsen och digitala tjänster har en del dokument i pdf-format som inte uppfyller kraven och kan vara svåra att få upplästa i hjälpmedel. Vi arbetar kontinuerligt med att flytta över innehåll från PDF-filer till webbsidor (HTML) för de dokument där det är möjligt.

Vi arbetar även med att ta fram tillgängliga dokumentmallar. Detta ska bidra till att våra dokument succesivt blir tillgängliga, i samband med revidering eller när nya tas fram. Vi prioriterar att flytta innehåll från PDF-filer till webbsidor (HTML) samt arbetet med de nya mallarna, framför att tillgänglighetsanpassa tidigare framtagna dokument.

Film som saknar syntolkning

Det kan finnas film på webbplatsen som saknar syntolkning. Vi arbetar för att texta alla våra filmer. I vissa fall erbjuder vi innehållet i alternativt format, till exempel i text i nära anslutning till filmen. Vi strävar efter att alltid planera våra filminspelningar på ett sådant sätt att separat syntolkning inte behövs. Vi gör en bedömning inför varje ny filmproduktion om det finns behov av separat syntolkning eller teckenspråk. I dagsläget har vi inte det som standard.

Användning av radbrytningar med BR-element utan semantisk betydelse

I punktlistor uppstår ibland oavsiktligt radbrytning när det inte har en semantisk betydelse. Vi är beroende av vår systemleverantör för att åtgärda problemet. Vi har ställt krav på leverantören att problemet prioriteras och åtgärdas. Till dess tar vi manuellt bort dessa radbrytningar när vi upptäcker dem.

Användning av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

I vissa av formulären används radbrytning när det inte har en semantisk betydelse. Vi är beroende av vår systemleverantör för att åtgärda problemet. Vi har ställt krav på leverantören att problemet prioriteras och åtgärdas. Vi avvaktar med andra åtgärder under tiden.

Användning av radbrytningar med BR-element utan semantisk betydelse

I punktlistor uppstår ibland oavsiktligt radbrytning när det inte har en semantisk betydelse. Vi är beroende av vår systemleverantör för att åtgärda problemet. Vi har ställt krav på leverantören att problemet prioriteras och åtgärdas. Till dess tar vi manuellt bort dessa radbrytningar när vi upptäcker dem.

Användning av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

I vissa av formulären används radbrytning när det inte har en semantisk betydelse. Vi är beroende av vår systemleverantör för att åtgärda problemet. Vi har ställt krav på leverantören att problemet prioriteras och åtgärdas. Vi avvaktar med andra åtgärder under tiden.

Otillgängligt bokningssystem

Pepparrotsbadets bokningssystem är inte tillängligt. Det finns brister på flera ställen i systemet. Vi har ställt krav på leverantören att problemet åtgärdas och prioriteras.

Användning av radbrytningar med BR-element utan semantisk betydelse

I punktlistor uppstår ibland oavsiktligt radbrytning när det inte har en semantisk betydelse. Vi är beroende av vår systemleverantör för att åtgärda problemet. Vi har ställt krav på leverantören att problemet prioriteras och åtgärdas. Till dess tar vi manuellt bort dessa radbrytningar när vi upptäcker dem.

Otillgängligt bokningssystem

Bredsands bad och campings bokningssystem är inte tillängligt. Det finns brister på flera ställen i systemet. Vi har ställt krav på leverantören att problemet åtgärdas och prioriteras.

Otillgängliga dokument och blanketter

Webbplatsen och digitala tjänster har en del dokument i pdf-format som inte uppfyller kraven och kan vara svåra att få upplästa i hjälpmedel. Vi arbetar kontinuerligt med att flytta över innehåll från PDF-filer till webbsidor (HTML) för de dokument där det är möjligt.

Vi arbetar även med att ta fram tillgängliga dokumentmallar. Detta ska bidra till att våra dokument succesivt blir tillgängliga, i samband med revidering eller när nya tas fram. Vi prioriterar att flytta innehåll från PDF-filer till webbsidor (HTML) samt arbetet med de nya mallarna, framför att tillgänglighetsanpassa tidigare framtagna dokument.

Användning av radbrytningar med BR-element utan semantisk betydelse

I punktlistor uppstår ibland oavsiktligt radbrytning när det inte har en semantisk betydelse. Vi är beroende av vår systemleverantör för att åtgärda problemet. Vi har ställt krav på leverantören att problemet prioriteras och åtgärdas. Till dess tar vi manuellt bort dessa radbrytningar när vi upptäcker dem.

Användning av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

I vissa av formulären används radbrytning när det inte har en semantisk betydelse. Vi är beroende av vår systemleverantör för att åtgärda problemet. Vi har ställt krav på leverantören att problemet prioriteras och åtgärdas. Vi avvaktar med andra åtgärder under tiden.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

På webbplatserna finns kartor som inte är avsedda för navigering.

Hur vi testat webbplatserna

I vårt publiceringsverktyg finns en inbyggd tillgänglighetskontroll. När vi får varningar om otillgänglig kod eller otillgängligt innehåll följer vi upp på dessa.

enkoping.se

Funka AB har gjort en oberoende granskning av Enköpings kommuns webbplats. Bedömningen gjordes den 15 juli 2020.

Myndigheten för digital förvaltning har gjort flera förenklade övervakningar av webbplatsen. Den senaste gjordes den 15 november 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 maj 2023.

Underwebbplatser

Redogörelserna för alla underwebbplatser uppdaterades senast den 20 april 2023.