Tillgänglighets­redo­görelse för Enköpings kommuns webbplats

Läs om hur vår webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan också tipsa om vi har missat något så att vi kan förbättra tillgängligheten.

Enköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här webbsidan beskriver vi:

  • hur Enköpings kommuns webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av ett antal brister.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0171-62 50 00
E-postadress till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Enköpings kommuns webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0171-62 50 00
E-postadress till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Tillgänglighetsfel på enkoping.se

Film som saknar syntolkning

Det kan finnas film på webbplatsen som saknar syntolkning. Vi arbetar för att texta alla våra filmer. I vissa fall erbjuder vi innehållet i alternativt format, till exempel i text i nära anslutning till filmen. Vi strävar efter att alltid planera våra filminspelningar på ett sådant sätt att separat syntolkning inte behövs. Vi gör en bedömning inför varje ny filmproduktion om det finns behov av separat syntolkning eller teckenspråk. I dagsläget har vi inte det som standard.

Otillgängliga dokument och blanketter

Webbplatsen och digitala tjänster har en del dokument i pdf-format som inte uppfyller kraven och kan vara svåra att få upplästa i hjälpmedel. Vi arbetar kontinuerligt med att flytta över innehåll från PDF-filer till webbsidor (HTML) för de dokument där det är möjligt.

Vi arbetar även med att ta fram tillgängliga dokumentmallar. Detta ska bidra till att våra dokument succesivt blir tillgängliga, i samband med revidering eller när nya tas fram. Vi prioriterar att flytta innehåll från PDF-filer till webbsidor (HTML) samt arbetet med de nya mallarna, framför att tillgänglighetsanpassa tidigare framtagna dokument.

Användning av radbrytningar med BR-element utan semantisk betydelse

I punktlistor uppstår ibland oavsiktligt radbrytning när det inte har en semantisk betydelse. Vi är beroende av vår systemleverantör för att åtgärda problemet. Vi har ställt krav på leverantören att problemet prioriteras och åtgärdas. Till dess tar vi manuellt bort dessa radbrytningar när vi upptäcker dem.

Användning av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

I vissa av formulären används radbrytning när det inte har en semantisk betydelse. Vi är beroende av vår systemleverantör för att åtgärda problemet. Vi har ställt krav på leverantören att problemet prioriteras och åtgärdas. Vi avvaktar med andra åtgärder under tiden.

Felmeddelande i formulär via vårt ärendehanteringssystem

Formulär som genereras via vårt ärendehanteringssystem är delvis tillgängliga. Det finns problem med systemets felmeddelanden. Vi har ställt krav på leverantören att problemet åtgärdas och prioriteras.

Valideringsfel för CSS- och HTML-kod

Det kan finnas valideringsfel i CSS- och HTML-kod på webbplatsen.

E-tjänsten för bygglov

Problem med att förmedla information som inte kan förmedlas med html i e-tjänsten för bygglov

För att förtydliga olika html-objekts funktion, värde och roll till användare med uppläsande hjälpmedel kan man använda sig av wai-aria. I e-tjänsten använder vi det ibland felaktigt och på vissa ställen saknas det där det skulle kunna tillföra användarnytta.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 4.1.2

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta byggavdelningen.

E-post till kommunen: kommunen@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med ledtexter i e-tjänsten för bygglov

Ledtexten är den text som anger för användaren vad denne ska mata in i ett visst fält. För att det ska fungera för användare som har behov av olika hjälpmedel för att ta till sig informationen, måste det finnas en tydlig koppling i koden mellan ledtexten och formulärobjektet. Detta åstadkoms med elementet label. I e-tjänsten är inte ledtexterna kodade med label-element.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.3.1 (A), WCAG 2.1 - 2.4.6 (AA), WCAG 2.1 - 3.3.2 (A), WCAG 2.1 - 4.1.2 (A)

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta byggavdelningen.

E-post till kommunen: kommunen@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med felmeddelanden i e-tjänsten för bygglov

När felmeddelanden läggs in i formuläret och avser ett specifikt formulärsobjekt eller en grupp med objekt så måste det kopplas till formulärsobjektet eller gruppen. Det görs normalt genom att lägga in felmeddelandet som en del av label-elementet eller legend-texten. I e-tjänsten är felmeddelandet inte korrekt kopplat.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.3.1 (A)

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta byggavdelningen.

E-post till kommunen: kommunen@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med att stänga tooltipen i e-tjänsten för bygglov

För att användare med förstorande hjälpmedel ska kunna komma åt allt innehåll ska användaren kunna flytta fokus fritt inom området utan att det stängs samt själva välja om de vill aktivera en knapp. På e-tjänsten aktiveras knappen mer information om e-tjänsten utan att användare har valt det. Det saknas också en tydlig funktion för att stänga tooltipen.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 1.4.13

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta byggavdelningen.

E-post till kommunen: kommunen@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med logisk ordning vid tabbnavigering i modala fönster i e-tjänsten för bygglov

När användare navigerar med tangentbord i e-tjänsten stannar inte fokus i modala fönstret, utan navigerar istället i bakomliggande lager. I vissa fall måste man navigera sig igenom hela sidan innan modalen får fokus. Detta gör att användare utan eller med nedsatt synförmåga inte kan följa innehållet i en logisk ordning vilket kan förvirra användaren och orsaka fel.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 2.1 - 2.4.3 (A)

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta byggavdelningen.

E-post till kommunen: kommunen@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med att innehåll öppnas per automatik i e-tjänsten för bygglov

På sidan för e-tjänster på bygg.enkoping.se finns en ikon i form av ett frågetecken, denna är kodad som en knapp. När användaren navigerar till den med tangentbord så aktiveras ett tooltip per automatik med mer information om e-tjänsten, utan att användare har aktiverat den.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinjer WCAG 2.1 – 3.2.1 (A)

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta byggavdelningen.

E-post till kommunen: kommunen@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med att förlänga sin session i e-tjänsten för bygglov

Vi har en tidsgräns i tjänsten för att söka bygglov där användare får ett varningsmeddelande om att hen håller på att loggas ut. Däremot så finns det inget sätt att förlänga sessionen utan användaren per automatik blir utloggad och måste starta om tjänsten. Användaren ska ha möjlighet att kontrollera tidsintervallet, exempelvis genom att förlänga det.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 2.1 - 2.2.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta byggavdelningen.

E-post till kommunen: kommunen@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med formulärobjekt i e-tjänsten för bygglov

Det är viktigt att alla delar av ett formulär är inlagda som riktiga formulärobjekt,annars presenteras de inte tillsammans med övriga delar av formuläret i ett hjälpmedel. Formulärskoden används inte på rätt sätt i e-tjänsten.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.3.1 (A), WCAG 2.1 - 4.1.2 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta byggavdelningen.

E-post till kommunen: kommunen@enkoping.se
Telefonnummer: 0171-62 50 00

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

På webbplatsen finns kartor som inte är avsedda för navigering.

Hur vi testat webbplatsen

Funka AB har gjort en oberoende granskning av Enköpings kommuns webbplats. Bedömningen gjordes den 15 juli 2020.

Myndigheten för digital förvaltning har gjort flera förenklade övervakningar av webbplatsen. Den senaste gjordes den 15 november 2022.

I vårt publiceringsverktyg finns en inbyggd tillgänglighetskontroll. När vi får varningar om otillgänglig kod eller otillgängligt innehåll följer vi upp på dessa.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 april 2023.