Boende för dig med funktions­­­ned­sättning

Du kan ansöka om gruppboende eller servicebostad med särskild service där omvårdnad, stöd och service anpassas efter dina behov och resurser.

Ansök om gruppboende eller servicebostad

I ett boende med särskild service ska du kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. Det finns två olika slags boenden med särskild service i kommunen: gruppbostad och servicebostad. Du betalar hyra, förbrukningsel och dina egna matkostnader.

Omvårdnad, stöd och service i boendet ska anpassas efter dina egna behov och resurser. Du kan få hjälp av till exempel personal på boendet eller av en ledsagare.

Om du behöver ett gruppboende eller servicebostad måste du göra en ansökan till kommunen. 

Gruppbostäder

I en gruppbostad har du egen lägenhet eller eget rum som är anpassad efter dina behov men du har också tillgång till gemensamma utrymmen. Du kan få service och omvårdnad dygnet runt. Här bor personer som har ett stort behov av omsorg och tillsyn större delen av dygnet.

Hitta gruppbostäder

Ekspinnargatan 12-14
749 44
Enköping
Telefon: 0171–62 63 55

Fotbollsgatan 24–26
745 38 Enköping
Telefon: 0171-62 51 28

Gamla vägen 19
745 71 Enköping
Telefon: 0171–62 67 67

Golfgatan 1
745 38 Enköping
Telefon: 0171–62 66 30

Gånstavägen 16
749 42 Enköping
Telefon: 0171–62 67 66

Herrgården
Regementsgatan 1
749 41 Enköping
Telefon: 0171-62 64 30

Sadelmakargatan 11, våning 2
745 35 Enköping
Telefon: 070–162 56 82 eller 0171–62 74 10

Svinnegarnsvägen 7
745 71 Enköping
Telefon: 0171–62 64 45

Torggatan 9
745 35 Enköping
Telefon: 0171–62 79 09

Vulcanusvägen 14
749 42 Enköping
Telefon: 0171–62 52 56 eller 070–162 55 24

Åkersbergsvägen 3G
749 44 Enköping 
Telefon: 0171–62 72 74

Serviceboenden

I ett serviceboende bor du i en egen lägenhet som är anpassad efter dina behov. Du har tillgång till gemensam service, larm och socialt stöd av personal. Det finns oftast flera servicebostäder i samma hus eller i närheten.

Hitta serviceboenden

Bivråksgränd 9
745 61 Enköping
Telefon: 0171–62 72 28 eller 0171–62 72 29

Eriksgatan 39
745 35 Enköping
Telefon: 0171–313 33 eller 070–162 61 09 

Korsängsgatan 77
745 35 Enköping
Telefon: 0171–62 59 01

Parkgatan 49
749 41 Enköping
Telefon: 070–162 60 06

Sadelmakargatan 11, våning 1
745 35 Enköping
Telefon: 0171–62 80 50

Sadelmakargatan 14
745 35 Enköping
Telefon: 0171–62 62 74 eller 0171–62 62 66

Torggatan 11
745 35 Enköping
Telefon: 0171–206 01 eller 070–162 61 98

Servicebostad inom LSS

För att bo i en servicebostad behöver du ett biståndsbeslut för särskilt boende. Det kan du få genom att kontakta en av kommunens LSS-handläggare.

I Enköping finns flera servicebostäder och har du fått ett biståndsbeslut blir du snart erbjuden en ledig plats.

Din lägenhet

I en servicebostad bor du i en egen lägenhet och har även tillgång till husets gemsamma utrymmen. Din lägenhet är fullt utrustad och du har ett eget hyreskontrakt. Det betyder att du själv, eventuellt med hjälp av din god man eller förvaltare, behöver ha en hemförsäkring, bredbandsabonnemang och annat som hör till en vanlig lägenhet.

I din lägenhet möblerar du med dina möbler och du har din egen nyckel.

Personal

Personal finns på plats dygnet runt, på vissa boenden är personal vaken och på andra sover de, men finns där om du behöver dem.

Du får stöd och hjälp med allt det du behöver. Personal och du gör tillsammans upp när och hur stödet ges. Det kan vara att sköta lägenheten, handla, duscha, tvätta eller vad som helst annat. Du är självklart delaktig vid allt som ska göras och gör så mycket du kan samtidigt som du får stöd av personalen.

Gemensamma aktiviteter

Lägenheterna i servicebostaden ligger intill varandra med ett nära gemensamt utrymme som är öppet vissa tider. Här har du möjlighet att umgås och ta del av gemensamma aktiviteter. Det är du och dina grannar som med stöd av personal bestämmer lämpliga aktiviteter.

Värdegrunden

Det är du och dina grannars behov som styr vår verksamhet och därför finns personal på plats dygnet runt för din trygghet. Vår ambition är att ge rätt stöd till ett självständigt liv.

I samband med att du flyttar in får du en kontaktansvarig personal. Han eller hon har ett första välkomstsamtal med dig. Tillsammans utformar ni hur och när stödet ska ges. Du ska känna att du har inflytande över hur just din stödinsats utformas och genomförs. Ditt behov av stöd med omvårdnad, hygien, att klä på dig, planera inköp och laga mat ska tillgodoses, alltid med ett respektfullt bemötande. Även att hitta stöd till rutiner som gör att din vardag blir begriplig, hanterbar och meningsfull.

Med rätt till ett självständigt liv ska:

  • Kunden har ett avgörande inflytande över hur, när samt av vem hjälpen ska utföras.
  • Kunden ska uppleva trygghet i att vi utför det vi har lovat – vi håller våra överenskommelser.
  • Kunden ska alltid försäkras ett vänligt och respektfullt bemötande i livets alla situationer.
  • Vår strävan är att kunden upplever sig ha en meningsfull vardag som skapar livskvalitet och välbefinnande. Den enskildes resurser ska tillvaratas på det sätt som han eller hon önskar.

Kontakta oss

Ring kommunens kontaktcenter för att komma i kontakt med en LSS-handläggare.

Säga upp bostad

Ska du säga upp en bostad måste du fylla i vår blankett och skicka in den till kommunen.