Anhörig­behörighet

Om en medlem i din familj inte klarar att söka hjälp själv kan du som anhörig hjälpa till.

Det innebär att du som anhörig har möjligheten att företräda en familjemedlem. Du kan exempelvis ansöka om bidrag, betala räkningar eller kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om hjälp och stöd för din närstående.

Det betyder inte att du kan köpa eller sälja fastigheter eller bostadsrätter, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol åt din närstående.

Vem är anhörig?

Som nära anhörig räknas i tur och ordning, enligt föräldrabalkens kapitel 17, paragraf 2:

  • Make/maka eller sambo
  • Barn
  • Barnbarn
  • Föräldrar
  • Syskon
  • Syskonbarn

Finns det två eller fler barn som vill företräda sin förälder måste samtliga vara överens. Om du inte vill eller kan företräda din närstående går behörigheten vidare till nästa anhöriga enligt turordningen.

Finns det en god man, förvaltare eller en framtidsfullmakt sedan tidigare gäller inte anhörigbehörigheten.

Är någon anhörig under 18 år eller har någon form av ställföreträdare, räknas den bort från turordningen och får därmed inte företräda sin närstående.

Du som anhörig bör alltid handla på det sätt som du tror att din närstående skulle velat ha det. Du bör också informera hen om att du tänker använda dig av behörigheten.

Framtids­fullmakt

En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag där du själv har möjlighet att bestämma i förväg vem som ska företräda dig i framtiden om du inte skulle ha möjlighet att göra det själv.

Framtidsfullmakten har samma formkrav som ett testamente, vilket innebär att du måste förstå vad du gör när du skriver på fullmakten. Den ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer. Fullmakten är en privat överenskommelse och innebär att överförmyndarförvaltningen varken har synpunkter eller blanketter i detta ändamål.

I framtidsfullmakten ska det framgå:

  • att det är en framtidsfullmakt
  • vem som är fullmaktshavare, det vill säga vem som ska företräda dig
  • och i vilken omfattning den gäller samt eventuella villkor.

Den person som är fullmaktshavare ska vara lojal mot dig och samråda med dig. Hen måste inte redovisa uppdragen för någon myndighet, men du kan utse en person som kan granska uppdragen. Granskaren och kommunens överförmyndare har rätt att begära ut uppdragen fullmaktshavaren har.