Vuxen­utbildning

Välkommen till vuxenutbildningen i Enköping. Här hittar du information om vad du kan studera, hur du ansöker och vilket stöd du kan få.

Hitta på sidan

Vi erbjuder vuxenutbildning för dig som bor i kommunen och vill studera på grundläggande eller gymnasial nivå.

Vissa kurser kan du läsa på distans. Vi erbjuder utbildning inom Komvux, svenska för invandrare (SFI), Komvux som särskild utbildning och inom Yrkeshögskolan (YH).

Vi finns på Östra Järnvägsgatan 10 där vi bedriver vår undervisning.

Är du vuxen och vill utbilda dig kan du göra det på Komvux. Du kan läsa enstaka kurser både på grundläggande och gymnasial nivå. Kurserna är CSN-berättigade.

Vem får läsa på grundläggande och gymnasial Komvux?

 • Du som är folkbokförd i Sverige
 • du som är 20 år eller äldre
 • du som fyller 20 år under det år du vill börja studera har rätt att börja hos oss på höstterminen det året
 • du som saknar grundskole- eller gymnasieexamen
 • du som vill läsa enstaka kurser för att få behörighet att komma in på en yrkeshögskole- eller högskoleutbildning
 • du som studerar på en nivå som motsvarar träningsskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola.
 • du som vill utbilda dig till ett specifikt yrke, exempelvis undersköterska eller barnskötare

Flexstudier

Flexstudier passar dig som har god studievana och är möjligt för dig som läser grundläggande eller gymnasiala kurser på Komvux. Flexstudier innebär att du läser in kursens innehåll på egen hand med hjälp av kurslitteratur och planering som du får tillgång till digitalt i vår lärplattform Teams. Du lämnar in skoluppgifter i Teams och deltar på obligatoriska moment och prov på skolan.

Du har möjlighet att delta på lektioner på skolan i kursmoment som du känner dig osäker på. Du har också möjlighet att få handledning i dina studier av din lärare. Behöver du mycket hjälp i dina studier kommer din lärare hänvisa dig till kursens lektioner på skolan.

Kurser och kurslitteratur

Kursstarter

Ansök till grundläggande och gymnasial Komvux

Varje år startar vi distansutbildningar till två yrken; barnskötare och undersköterska. Utbildningarna är på distans med självstudier och det tar cirka 1,5 år om du läser på heltid. Om du arbetar samtidigt som du läser utbildningen så rekommenderar vi att du studerar på halvfart. Utbildningens längd blir då cirka 3 år. Inom komvux sker studierna löpande under året, utan uppehåll och lov. I utbildningen ingår att du gör praktik/APL (arbetsplatsförlagt lärande). Resten av studierna är på distans. Kurserna är CSN-berättigade.

Vem får läsa gymnasial yrkesutbildning i Enköping?

 • Du som har godkänt betyg i grundläggande svenska eller svenska som andraspråk

Kurser, utbildningar och kurslitteratur

Ansök till gymnasial yrkesutbildning i Enköping

Du som vill har möjlighet att läsa kurser på distans. Möjligheterna är dock begränsade då vi endast beviljar kurser som behövs för behörighet till vidare studier på högskola, universitet eller yrkeshögskola. Kurserna är CSN-berättigade.

Vi erbjuder teoretiska kurser på distans via utbildningsföretaget Hermods.

Vem får läsa kurser på distans?

 • Du som är folkbokförd i Sverige
 • du som är 20 år eller äldre
 • du som fyller 20 år under det år du vill börja studera har rätt att börja på höstterminen det året
 • du som saknar grundskole- eller gymnasieexamen
 • du som vill läsa enstaka kurser för att få behörighet att komma in på en yrkeshögskole- eller högskoleutbildning

Kurser

Kursstarter

Ansök till teoretiska kurser på distans

Om du är intresserad av en kurs eller yrkesutbildning i en kommun där du inte är folkbokförd, kan du ansöka om att din hemkommun ska betala för utbildningen. Tänk på att du måste vara behörig till utbildningen och ha de förkunskaperna som krävs. Din hemkommun beslutar om de beviljar eller avslår din ansökan om Interkommunal ersättning (IKE).

Ansökan

Så här går ansökan till om du vill studera i annan kommun än den du är folkbokförd i:

 1. Gör ansökan enligt den anordnande kommunens riktlinjer, till exempel genom webbansökan eller pappersblankett.
 2. Lämna in ansökan och bilagor till receptionen på Kompetensmagasinet i Enköping, Östra Järnvägsgatan 10 eller posta dem till följande postadress:

Enköpings kommun
UF Komvux
Antagningsenheten
745 80 Enköping

Du kan även mejla din ansökan och bilagor.

E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se

Det här behöver du bifoga till din ansökan

 • Godkända betyg som styrker att du har rätt förkunskaper. Olika utbildningar har olika förkunskapskrav. Om du inte har betyg kan du göra ett nivåtest som visar att du har motsvarande kunskaper.
 • Ett personligt brev där du berättar om varför du söker utbildningen.
 • Ett arbetslöshetsintyg, om du är inskriven på Arbetsförmedlingen.
 • Ett anställningsbevis/arbetsgivarintyg, om du arbetar. Extra viktigt om du riskerar att bli arbetslös eller om du har tillfällig anställning.
 • Samtliga dokument som du skickar via e-post måste vara scannade/sparade i pdf-format, inga foton.

För ansökningar till andra kommuner är det en handläggningstid på tre veckor. Ansökan med betygskopior och bilagor behöver därför vara Vuxenutbildningen i Enköping tillhanda senast tre veckor innan utbildningens sista ansökningsdatum.

Handläggning

 1. När vi mottagit din ansökan fattar vi beslut om vi har möjlighet att betala för utbildningen eller inte. Om alla sökande inte kan beviljas utbildning görs ett urval. Urval sker i enlighet med 20 kapitlet 2, 19, 19 b, 22 och 23 §§ skollagen och 3 kapitlet 7 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.
 2. Din ansökan och beslutet om Interkommunal ersättning (IKE) skickas till den kommun du sökt utbildningen i.
 3. Anordnande kommun fattar beslut om antagning.
 4. Anordnande kommun skickar antagningsbesked till dig.

Utbildningssamordnare i närliggande kommuner

Svenska för invandrare, SFI, är en grundläggande utbildning i svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål. Du kommer att få kunskap om det svenska samhället, lära dig tala, skriva och läsa det svenska språket. SFI ger dig förutsättningar för vidare studier. SFI-undervisningen är kostnadsfri.

Vem får läsa SFI?

 • Du som från och med hösten fyller 16 år
 • Du som saknar grundläggande kunskaper i svenska
 • Du som är folkbokförd i Sverige
 • Du som är EU-medborgare och har giltigt pass/ ID-kort där medborgarskap och giltighetstid tydligt framgår (körkort är inte tillräckligt)
 • Du som inte är EU-medborgare men har arbetstillstånd och har dokument från Skatteverket med ”anmälan om särskild postadress”

Kurser

Ansökan

Komvux som särskild utbildning är för dig som är vuxen med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada som vill studera. Vi erbjuder dig utbildning med hög kvalitet som utgår från dina förutsättningar. Tillsammans med studievägledare och lärare gör du en egen studieplanering utifrån dina behov och tidigare kunskaper. Undervisningen sker i små grupper och i lugn takt. Efter avslutad kurs får du betyg eller intyg. Utbildningen kostar ingenting.

Vem får läsa Komvux som särskild utbildning?

 • Du som har en förvärvad hjärnskada eller intellektuell funktionsnedsättning
 • Du som är 20 år eller äldre

För kontakt mejla komvux.specialpedagog@enkoping.se

Ansök till Komvux som särskild utbildning

Du som är folkbokförd i Enköping kan boka en tid med en studie- och yrkesvägledare om du har frågor som rör studier och yrkesval.

Vi hjälper dig med:

 • Studieplanering
 • Behörighets- och betygsfrågor
 • Slutbetyg och examen
 • Hur du gör med dina utländska betygsdokument
 • Information om studiemedel
 • Ansökningar
 • Validering och prövning

Drop-in till studie- och yrkesvägledarna på Komvux

Tisdagar klockan 13.00-14.30. Kortare vägledningssamtal på maximalt 20 minuter.

Du hittar oss vid Jobbcentrum på Kompetensmagasinet våning 2.

Boka tid för längre vägledningssamtal

Behöver du ett längre vägledningssamtal eller hjälp med att skicka utländska betyg för validering till universitets- och högskolerådet (UHR) så bokar du en tid.

På grund av sjukdom har vi ont om tider att erbjuda just nu. Det går bra att nå oss via mejl.

Kontakt via mejl

Om du har kortare frågor, som inte kräver ett längre samtal så är du välkommen att kontakta oss via mejl.

E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Kompetensmagasinet

På Kompentensmagasinet hittar du Komvux, Komvux som särskild utbildning, SFI och Yrkeshögskolan. Vi finns på Östra Järnvägsgatan 10.

Skolan har öppet klockan 8-16. (Torsdag 18 augusti är skolan stängd.)

Besökstider för Komvux expedition och reception

 • Måndag klockan 8-11 och 12-14
 • Tisdag klockan 8-11
 • Onsdag klockan 8-11 och 12-14
 • Torsdag klockan 8-11 (Stängt torsdag 18 augusti.)
 • Fredag klockan 8-11

Telefontider och e-post till Komvux expedition och reception

 • Telefontid måndag och torsdag klockan 15-16.

Telefonnummer: 0171-62 53 77

E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se

Övrig tid hänvisar vi till Kontaktcenter.

Studie- och yrkesvägledning