Tervetuloa

Tervetuloa Enköpingin kunnan suomenkielisille verkkosivuille! Enköpingin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen.

Tietoa koronaviruksesta

Nykytilanne

Koronaviruksen leviäminen vaikuttaa moneen kunnan toimintayksikköön. Enköpingin kunta seuraa tilanteen kehittymistä, pitää yhteyttä vastuullisiin viranomaisiin ja noudattaa näiden suosituksia.

Seuratkaa linkin kautta Kansanterveysviraston suomenkielisiä tiedotteita

Lue lisää koronaviruksesta vastuullisten viranomaisten verkkosivuilta ja verkkosivuilta enkoping.se/corona.

Tietoa covid-19-taudista on Kansanterveysviraston verkkosivuilla

Tietoa covid-19-taudista on Enköpingin kunnan verkkosivuilla

Tietoa covid-19-taudista on 1177 Vårdguiden-hoito-oppaan verkkosivuilla

Neuvoja, suosituksia ja päätöksiä

14. joulukuuta alkaen voimaan tulevat tiukemmat kansalliset määräykset ja yleiset ohjeet, jotka koskevat kaikkien vastuuta covid-19-tartunnan ehkäisemisessä. Samalla alueilla voimassa olevat paikalliset ohjeet lakkautetaan.

Lue Kansanterveysviraston verkkosivuilta lisää siitä, miten rajoitat tapaamiset lähipiiriin suurpyhien aikana.

Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä

Rokotus koronavirusta vastaan

Rokotukset Covid-19-tautia vastaan käynnistyivät Uppsalan läänissä 27. joulukuuta. Region Uppsala vastaa rokotusten toteuttamisesta. Verkkosivuilta 1177.se voit lukea vuorojärjestyksestä.

Lue lisää rokotuksesta covid-19-tautia vastaan 1177 Vårdguiden-hoito-oppaan verkkosivuilta

Lue lisää rokotuksesta covid-19-tautia vastaan Kansanterveysviraston verkkosivuilta

Suositukset Uppsalan läänissä

23. helmikuuta 2021 Region Uppsala tiukensi suosituksia estääkseen covid-19-tartunnan leviäminen ja ehkäistäkseen ennakolta tartunnan uusi leviäminen. Suositukset ovat voimassa 17. toukokuuta 2021 saakka.

 • Suositus suusuojaimen käytöstä joukkoliikenteessä on voimassa kaikkina aikoina.
 • Suusuojaimen käyttöä suositellaan myös muissa sisätiloissa, joissa oleskellaan pitemmän aikaa (15 minuuttia kauemmin) ja joissa ei voida pitää kahden metrin etäisyyttä toisiin ihmisiin. Poikkeuksen muodostavat koulutilat, joissa kansalliset suositukset ovat jatkossakin voimassa.
 • Region Uppsala kehottaa välttämään ei-välttämättömiä matkoja läänin ja koko maan alueella.

Lue Region Uppsalan verkkosivuilta lisää suosituksista

Näin käyt testauksessa

Koronavirus (korona, covid-19) aiheuttaa monia samankaltaisia oireita kuin vilustuminen ja influenssa. Jos saat oireita, voit varata ajan covid-19-tartunnan testaukseen sivustolla 1177.se käyttämällä sähköistä henkilötodistusta. Testi on ilmainen kaikille Uppsalan läänin asukkaille. Enköpingissä näytteenottoasema on Enköpingin Omalääkärikeskuksessa HusläkarCentrum ja muualla läänissä Kungsgärdetin terveyskeskuksessa Uppsalassa sekä Östhammarin ja Tierpin terveyskeskuksissa.

Jos testi vahvistaa covid-19-taudin, sinun on eristäydyttävä niin kauan kuin olet tartunnankantaja. Kerro asiasta perheellesi ja ystäville, joiden läheisyydessä olet ollut, jotta hekin kävisivät testauksessa heti, kun heillä ilmenee vähäisiäkin oireita.

Ennen testiin menoa, pysy kotona, jos tunnet itsesi vilustuneeksi, jotta toiset eivät saisi tartuntaa. Useimmat Covid-19-tautiin sairastuvat saavat lieviä oireita eikä heidän tarvitse ottaa yhteyttä sairaanhoitoon. Soita numeroon 1177, jos tarvitset sairaanhoitoneuvontaa. Voit saada apua oireiden arvioimisessa tai tietoa siitä, minne voit hakeutua hoitoon.

On erityisen tärkeää, että vanhustenhuolto- ja hoitohenkilökuntaan kuuluvat eivät mene töihin, jos heille tulee oireita.

Varaa covid-19-näytteenottoaika Uppsalan läänissä osoitteessa 1177.se

Punaisen Ristin ruoka- ja apteekkiostospalvelu lakkautetaan

Punainen Risti on väliaikaisesti pandemian aikana tarjonnut ruoka- ja apteekkiostospalvelua yli 70-vuotiaille tai muihin riskiryhmiin kuuluville. Tämä palvelu päättyy 31. elokuuta, minkä jälkeen sitä ei enää voi käyttää.

Kunnalla ei ole mitään omaa ruoka- ja apteekkiostospalvelua. Jos haluaa jatkossakin kotiin toimituksen, voi käyttää myymälöiden online-ratkaisuja kotiin toimituksiin.

Asuntarvepäätöksen saanut voi tehdä asuntarpeenkäsittelijän luona hakemuksen aterialaatikon kotiin toimituksesta. Siitä maksetaan annoskohtainen maksu + 15 minuutin kotipalvelumaksu toimituksesta.

Tietoa hoidosta ja hoivasta

Hoito- ja hoivatoimenpiteet

 • Jos omaisesi on vanhustentalossa, henkilökunta auttaa digitaalisten tapaamisten tai turvallisten kasvotusten tapaamisten järjestämisessä pleksilasitelineiden avulla.
 • Vanhustentalojen yhteydessä järjestetään ulkoilmakonsertteja ja muita aktiviteetteja.
 • Villa Sandgatanin ja Kryddgårdenin tilat on suljettu. Niitä ei voi vuokrata toistaiseksi.
 • Fabriksgatanin kontaamispaikka on suljettu toistaiseksi.
 • Pyrimme varmistamaan henkilöstön hankinnan mahdollisten sairauspoissaolojen varalta. Olemme järjestäneet esittelyjä työnhakijoille, sekä ulkopuolisille että hakijoiksi ilmoittautuneille kunnan muissa toimintayksiköissä toimiville.
 • Varmistamme tarpeellisen materiaalin saatavuuden. Teemme yhteistyötä lääninhallituksen kanssa, joka toimii hoitomateriaalin koordinaattorina. Olemme kehottaneet asukkaita ja yrityksiä lahjoittamaan tarvikkeita.
 • Kun tartuntaa epäillään, noudatamme viranomaisten suosituksia käynnistämällä hoidon covid-19-potilaaseen sovellettavan toimintamallin mukaan.
 • Henkilöitä, joilla korona on todettu, hoidetaan muista erillään. Sairastunut pysyttelee asunnossaan ja henkilöstö käyttää tehokkaita suojavarusteita. Sairaiden parissa työskentelee myös rajoitettu määrä työntekijöitä. Sairaiden parissa työskentelevät eivät ole missään yhteydessä muiden asukkaiden kanssa.
 • Käymme tiivistä keskustelua Region Uppsalan kanssa toimien yhteistyössä sen hoitoa johtavan lääkärin kanssa.
 • Käymme keskustelua ulkoisten toimijoiden kanssa, jotka työskentelevät hoito- ja hoivalautakunnan toimeksiannosta.
 • Maksamme korvauksen henkilöille, jotka ovat kotona päivittäisessä toiminnassa tapahtuneen sairastumisen vuoksi.
 • Laadimme suunnitelmia voidaksemme tarvittaessa eristää tartunnan saaneet henkilöt vanhustentaloissa ja ryhmäasuntoloissa.
 • Kaikkia toimintayksikköjä on muistutettu perushygieniarutiinien noudattamisen tärkeydestä.
 • Varmistamme digitaalisten työkalujen (iPads) saatavuuden vanhustentaloissa omaisten tapaamisen mahdollistamiseksi.

Näin vähennämme tartunnan leviämistä

Kerromme tässä, miten me Enköpingin kunnassa pyrimme ehkäisemään tartunnan leviämisen hoito- ja hoivatoiminnassa, vanhustentaloissa ja kotipalvelun toiminnassa.

Meistä on tärkeää, että tiedät rutiinimme ja tunnet olosi turvalliseksi myös näiden erityisten olosuhteiden aikana.

Valmiustila

Hoito- ja hoivahallinto on maaliskuusta alkaen ollut valmiustilassa priorisoidakseen koronaviruksen torjuntaa. Vastuulliset päälliköt ja muiden toimiyksiköiden henkilöstö ovat ryhtyneet varotoimiin voidakseen nopeasti tehdä tarpeelliset päätökset ja kohdentaa resurssit sinne, missä niitä tarvitaan eniten.

Samanaikaisesti Enköpingin kunnan henkilöstö tukee hoito- ja hoivahallintoa seuraten kehitystä kansallisesti varautuakseen tilanteeseen mahdollisimman hyvin.

Tärkeimmät kohdealueemme:

 • epäillyn tartunnan havaitseminen
 • tartunnan saaneiden hoitaminen ja tartunnan leviämisen vähentäminen
 • suojavarusteiden saatavuuden varmistaminen
 • toimintayksiköiden henkilöstöhankinnan varmistaminen.

Noudatetaan viranomaisten suosituksia

Enköpingin kunnan hoito- ja hoivatoiminnassa noudatetaan Kansanterveysviraston ja Region Uppsalan suosituksia.

Olemme jo alusta alkaen päättäneet asettaa kunnan henkilöstölle samat rajoitukset, joita Region Uppsala soveltaa sairaanhoitohenkilöstölle.

Noudatamme hallituksen päätöstä vierailukiellosta kaikissa vanhustentaloissa tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi.

Ikääntyneet kuuluvat siihen koronaviruksen riskiryhmään, johon kuuluvilla on erityisen suuri riski sairastua vakavasti. Pyrimme aktiivisesti rajoittamaan tartuntaa toimintayksiköissämme. Kaikille tulee tarjota tarvittavaa hoitoa altistamatta heitä riskeille.

Jos joku henkilökunnasta tuntee itsensä sairaaksi, hänen on välittömästi jäätävä sairauslomalle ja mentävä kotiin. Kansanterveysviraston suosituksen mukaan kotona on pysyteltävä niin kauan, kunnes on oireeton sekä lisäksi kaksi oireetonta päivää.

Tottuneet työhön tartunnan saaneiden parissa

Meillä on pätevä hoito- ja hoivahenkilöstö, jolla on kokemusta työstä tartunnan saaneiden parissa. Meillä on vahvistetut rutiinit, työtavat ja työmenetelmät.

Turvallisen toimintatavan takaamiseksi:

 • pidämme tiivistä yhteyttä Region Uppsalan tartuntasuoja- ja hoitohygieniayksikköihin. Saamme jatkuvasti päivitettävät ohjeet ja rutiinit työllemme.
 • esimies ja työntekijät keskustelevat jatkuvasti tärkeästä tehtävästämme vähentää tartunnan leviämistä
 • olemme koonneet kaikki ajankohtaiset tiedot koronasta intranetiin työntekijöitämme varten. Siellä on muun muassa ajankohtaiset rutiinit, suositukset, ohjeistukset (esim. videoita) ja tietoa monella eri kielellä.
 • järjestämme säännöllisiä henkilöstökokouksia, joissa muun muassa käydään läpi toimintayksiköiden tilanneraportit ja otetaan esille vastuullisilta viranomaisilta saadut ajankohtaiset tiedot.

Näin käytämme suojavarusteita

Lähihoivatyöntekijät ovat erityisen tarkkoja hygieniarutiinien noudattamisesta. He käyttävät suojavarusteita kunnan yhdessä Region Uppsalan hoitohygieniayksikön kanssa laatimien rutiinien mukaisesti.

Todetun tai epäillyn tartunnan yhteydessä käytetään erityisiä varusteita

Erityisiä suojavarusteita käytetään, kun henkilön epäillään saaneen tartunnan (oireita) tai hänellä on todettu covid-19-infektio Region Uppsalan hoitohygieniayksikön kriteerien mukaan.

Visiiri osa henkilöstön varusteita

Perushygieniarutiineja laajennetaan tilapäisesti sinä aikana, kun covid-19-tartunta on yhteiskuntavaarallinen. Se merkitsee sitä, että kaikissa hoito- ja hoivatoimintayksi-köissä käytetään lähihoitokäynneillä asiakkaiden luona visiiriä osana henkilöstön henkilökohtaista suojavarustusta.

Poikkeustapauksia voivat olla käynnit, joissa ei vaadita fyysistä läheisyyttä. Vastaava esimies päättää poikkeustapauksista.

Suojavarusteiden käyttöohjeemme on laadittu Kansanterveysvirastolta sekä Akateemiselta sairaalalta saatujen suositusten pohjalta. Ne perustuvat ajankohtaisiin tietoihin sairaudesta ja viruksen leviämistavoista ja ne voidaan päivittää sitä mukaa, kun saadaan uutta tietoa.

Näin hoidamme

Todetut tapaukset

Henkilö, joka on saanut positiivisen vastauksen koronaviruksen osoitustestistä - eikä tarvitse sairaalahoitoa – eristetään asuntoonsa, jotta hän ei levittäisi tartuntaa eteenpäin. Tartunnan saaneiden hoitajat käyttävät suojavarusteita tartuntariskin minimoimiseksi. Pyrimme aina kun se vain on mahdollista pitämään tartunnan saaneiden hoitajat ja muiden henkilöiden hoitohenkilöstön erillään toisistaan siten, että he eivät liiku molempien ryhmien välillä.

Epäillyt tapaukset

Suojavarusteita käytetään heti, kun jollakin henkilöllä ilmenee oireita.

Jos koronaviruksen osoitustesti tehdään, käytäntömme mukaan vastaava sairaanhoitaja ottaa yhteyttä omaiseen puhelimitse. Omainen saa esittää kysymyksiä ja häntä informoidaan siitä, milloin näytevastaus on odotettavissa.

Ilmoitamme omaisille todetusta tartunnasta sekä näytteenotosta epäillyn tartunnan yhteydessä.

Vanhustentalot

Kaikissa kuntamme vanhustentaloissa noudatetaan hallituksen päätöstä vierailukiellosta tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi.

Suojavarusteita käytetään heti, kun jollakin henkilöllä ilmenee oireita.

Kun henkilöllä on todettu koronavirustartunta, hoidamme häntä omaan asuntoon eristettynä, jotta hän ei levittäisi tartuntaa. Tartunnan saaneiden hoitajat käyttävät suojavarusteita tartunnan leviämisriskin minimoimiseksi. Pyrimme aina kun se vain on mahdollista pitämään tartunnan saaneiden hoitajat ja muiden henkilöiden hoitohenkilöstön erillään toisistaan siten, että he eivät liiku molempien ryhmien välillä.

Otamme yhteyttä omaisiin, kun asiakas saa tartunnan.

Jos koronaviruksen osoitustesti tehdään jollekin kunnan vanhustentalossa asuvalle, käytäntömme mukaan vastaava sairaanhoitaja ottaa yhteyttä omaiseen puhelimitse. Omainen saa esittää kysymyksiä ja häntä informoidaan.

Kotipalvelu

Jotkut omaiset pelkäävät kotipalvelun henkilökunnan levittävän virustartuntaa toiselta palvelunkäyttäjältä toiselle. Kotipalvelun henkilökunta on tottunut noudattamaan tartuntaa ennalta ehkäiseviä varotoimia ja toimimaan niin, ettei tartuntaa levitetä.

Kotipalvelun tavoitteena on tietysti, että tukea tarvitsevien asukkaiden luona käy mahdollisimman vähän kotipalvelun työntekijöitä tartuntariskin vähentämiseksi.

Asiakkaamme saavat tukea tärkeimmissä asioissa. Se tarkoittaa sitä, että priorisoimme kaikkein tärkeimpiä asioita, jos monta työntekijää sairastuu emmekä onnistu hankkimaan heille sijaisia. Tällaisessa tilanteessa voimme joutua peruuttamaan tilapäisesti esimerkiksi siivoustyöt tai pyykinpesuavun.
Jos tukitoimien peruuttaminen tulee ajankohtaiseksi, ilmoitamme siitä kaikille asianomaisille. Kun kunta peruuttaa käynnin, tällöin myös lasku oikaistaan voimassa olevien sääntöjen mukaan.

Näytteenotto

Nykytilanteessa lääkärin tehtävänä on määrätä näytteenotto, kun halutaan saada tietää, onko henkilö saanut koronavirustartunnan jossakin toimintayksikössämme.

Tärkein toimenpide tartunnan ehkäisemiseksi on se, että työntekijät, joilla on lieviäkin sairauden oireita, jäävät kotiin. Enköpingin kunta käyttää erilaisia ratkaisuja voidakseen tarjota näytteenottoja henkilökunnalle Kansanterveysvirastolta ja Region Uppsalalta saatujen suositusten mukaan. Hoito- ja hoivahenkilökuntaan kuuluvien tulee käydä testauksessa heti, kun heillä ilmenee koronavirustartunnan oireita.

Sitten me ilmoitamme

Sinulle on annettava tilaisuus esittää kysymyksiä ja saada kaikki tiedot läheisesi voinnista ja hoidosta. Ilmoitamme aina todetuista tartuntatapauksista omaisille.

Jos saamme tiedon todetusta tapauksesta, otamme myös yhteyttä tartunnan saaneen henkilön lähinaapureihin, jotka voivat asua samassa kerroksessa, samalla osastolla tai samassa ryhmäasuntolassa.

Mitä saamme kertoa?

Meitä sitovat salassapitomääräykset, jotka suojaavat potilaan yksityisyyttä ja sen vuoksi emme voi antaa yksityiskohtaista tietoa yksittäisistä yksilöistä.

Ilmoitamme todetut tapaukset ja mistä asuntoyksiköstä on kyse. Meiltä ei saa mitään muuta tietoa yksittäisistä yksilöistä. Kerromme myös yleistävästi siitä, miten me toimimme tartunnan leviämisen vähentämiseksi.

Enköpingin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen

Hallintoalueeseen kuuluminen tarkoittaa, että ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön kuuluvilla on oikeus

 • käyttää suomea yhteyksissään kuntaan
 • vaikuttaa ruotsinsuomalaista vähemmistöä koskeviin asioihin
 • osittain tai kokonaan suomenkieliseen esikouluun
 • osittain tai kokonaan suomenkieliseen vanhustenhuoltoon.

Nyt laki on käännetty

Nyt laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä on käännetty useimmille kansallisista vähemmistökielistä.

Katso alla oleva linkki:

Läs mer om att lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk nu finns översatt på Minoritet.se

Osallistumisesi on tärkeää

Mikäli haluat lisätietoja asiasta tai esittää ehdotuksia suomalaisen kulttuurin vahvistamiseksi, ota yhteyttä koordinaattori Tarja Cucevic Björkenö numerossa 0171-62 51 94 tai sähköpostitse tarja.c.bjorkeno@enkoping.se.

Henkilötietojen käsittely Enköpingin kunnassa

Enköpingin kunnassa me suojaamme kaikkien henkilöiden loukkaamattomuuden, jotka asioivat meillä eri tavoin.

Lue lisää täältä.

Asiakirja

Vuoden 2019 toimintakertomus

Linkkejä

Enköpingin Suomalainen yhdistys SAMPO (Facebook)

Tukholman läänin lääninhallitus

minoritet.se