Öppen förskola och familje­central

Kommunen har en öppen förskola med familjecentral som du kan besöka. Det kostar inget. Där kan barn tillsammans med förälder eller annan vuxen träffas.

Barn och vuxna som gör aktiviteter.

Öppna förskolan

I Enköping finns det en öppen förskola som även har en funktion som familjecentral.

På öppna förskolan är både du och ditt barn delaktiga i verksamheten. Du är välkommen med barn som är 0-5 år. Ditt barn får leka, sjunga, skapa och möta andra barn och vuxna. Som vuxen träffar du andra vuxna, knyter kontakter och diskuterar barn och familj. Utbildad personal finns till stöd och ledning. Personalen har tystnadsplikt.

Då vi även är en familjecentral finns möjligheten att träffa våra andra kollegor i teamet; sjuksköterska från barnavårdscentralen, barnmorska och kurator. Kontakta oss för information om vilka tider de är på plats.

I anslutning till våra lokaler hålls svenska för invandrare, för dig som är förälder till småbarn.

Vi har lustfyllda samlingar med mycket glädje där vi tillsammans lär oss språk och social gemenskap. Att delta på samlingarna är frivilligt.

Ett barn leker i sandlådan tillsammans med en pedagog och sin mamma.

Det kostar inget att besöka oss

Du behöver inte anmäla dig och det kostar ingenting att besöka oss. Du kan komma och gå som du vill under våra öppettider.

Veckoschema och öppettider

Julstängt 2023

Öppna förskolan stänger torsdag 21 december 2023 och öppnar måndag 8 januari 2024.

Måndagar

Klockan 8.30–11.30, riktad grupp (se Facebook)

Klockan 13–15.30, ålder 0–10 månader

Tisdagar

Klockan 8.30–11.30, ålder 0–10 månader

Klockan 13–15.30, ålder 0–5år

Onsdagar

Klockan 8.30–11.30, ålder 0–10 månader

Klockan 13–15, 0–5år ute (se Facebook)

Torsdagar

Klockan 8.30–11.30, ålder 0–5år

Klockan 9–10 har vi torsdagstema där vi tar upp aktuella ämnen (se Facebook)

Klockan 13–15.30, ålder 0–10 månader

Fredagar

Klockan 9–11, ålder 0–5år ute (se Facebook)

Vi meddelar vårt veckoschema och öppettider på vår Facebooksida. Följ oss gärna där.

Stanna hemma vid sjukdom

Är du eller ditt barn förkylda, eller har någon annan smittsam sjukdom, stannar ni hemma tills ni är friska.

Ni är försäkrade

Du och ditt barn är försäkrade via kommunens försäkring. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under våra öppettider på öppna förskolan.

Kontakta oss

Adress: Örtagatan 3, 745 32 Enköping
Telefon: 0171-62 61 90

Rektor

Charlotta Lind
Telefon: 0171-62 64 53
E-post: charlotta.lind@enkoping.se

Enköpings familjecentral

I familjecentralens team ingår förskollärare, sjuksköterskor från barnavårdscentralen (BVC), barnmorskor och kurator.

Sjuksköterska från barnavårdscentralen, kurator och barnmorska finns tillgängliga varje vecka när öppna förskolan är öppen.

Barnavårdscentralen håller även föräldrautbildningar i öppna förskolans lokaler. Det är barnavårds­centralen som organiserar träffarna. Barnmorskorna håller föräldrautbildningar för blivande föräldrar. Om du är blivande förälder blir du kallad av barnmorskorna.

Kontakt

Adress: Örtagatan 3, 745 32 Enköping
Telefon: 0171-62 61 90