Kris­beredskap

En kris är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kommunen har en krisberedskap för sådana situationer. Du kan också förbereda dig själv för en kris.

Hitta på sidan

I vår vardag förutsätter vi att saker som vatten, el och transporter fungerar. Men ibland händer det saker som stör eller slår ut dessa samhällsfunktioner. Enköpings kommun arbetar med att ha beredskap för det, vare sig det är olyckor, oväder eller något annat.

Fler sätt att få information

Om du har ett företag

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns det information och stöd. Där kan du läsa om hur du kan börja stärka ditt företags beredskap att hantera störningar och avbrott.

Det finns olika nummer att lägga på minnet om du råkar ut för en kris:

  • Om du själv ser till exempel en olycka ska du ringa 112 till SOS Alarm.
  • Du kan också ringa 113 13, det nationella informationsnumret vid kris för att få information om allvarliga kriser.
  • Polisen har nummer 114 14
  • Sjukvårdsrådgivningen har 1177

Det finns även andra journummer att ringa:

Om det blir en gasläcka

Larma 112. Gå in. Stäng dörrar, fönster och om möjligt ventilation. Uppdatera dig om situationen via radio, tv eller internet.