Ukraina och läget i omvärlden

Enköpings kommun följer situationen i Ukraina och läget i omvärlden noga. Samtidigt pågår kommunens verksamheter som vanligt.

Vad gör kommunen?

Vi samarbetar med olika myndigheter och andra kommuner i regionen. Fokus ligger i första hand på att säkerställa kommunens fortsatta förmåga att behålla samhällets olika funktioner. Fokus ligger också på att förbereda för ett eventuellt ökat flyktingmottagande.

Om du vill hjälpa till

Enköpings kommun samarbetar med civilsamhället och frivilligorganisationerna i Enköping. Om du som privatperson vill hjälpa till på något sätt, vänd dig då till de etablerade hjälporganisationerna. De kan bedöma om du kan hjälpa till på något sätt.

Organisationer i Enköping

Svenska kyrkan Enköping
E-post: enkopings.pastorat@svenskakyrkan.se

Röda korset Enköping
Telefonnummer: 072-379 13 80
E-post: enkoping@redcross.se

Enköpings volontärförening
E-post: enkopingsvolontarforening@gmail.com

RF-SISU
Telefonnummer: 018–27 70 28
E-post: eva.dovebris@rfsisu.se

Organisationer i Sverige och världen

Engagera dig i en frivillig försvarsorganisation

Genom att vara medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du bidra till att samhället fortsätter fungera under kris och krig. Du kan också bidra till att dina medmänniskor får stöd och hjälp.

Migrationsverket ansvarar för tillfälliga boenden

Det är Migrationsverket som ansvarar för tillfälliga boenden till personer som är asylsökande eller har tillfälligt tillstånd enligt massflyktsdirektivet (personer som inte väljer att bo i eget boende). När Migrationsverket skaffar fler boenden sker det genom offentlig upphandling.

Det finns i nuläget inte någon efterfrågan på boenden hos privatpersoner. Migrationsverket ger inte heller några signaler på att det kan behövas framåt.

Skyddsrum, beredskap och säkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en karta på deras webbplats där du kan söka efter ditt närmaste skyddsrum. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten Skyddsrum.

Relaterad information