Torghandel och uteservering

Du kan stå på torget om du vill sälja saker eller förmedla en politisk åsikt. Du kan ha uteservering utanför din restaurang. För detta kan du behöva söka tillstånd.

Verksamhet på Stora torget

Du kan stå på Stora torget om du vill sälja saker, visa upp någonting eller förmedla en politisk åsikt.

Torghandel

 • Torghandel är tillåten varje helgfri dag under året klockan 9–18. På lördagar pågår torghandeln klockan 9–16.
 • Du kan hyra en ledig torgplats på Stora torgets östra del eller på Kammakartorget. 
 • Torghandeln kan ske med fasta eller tillfälliga platser.
 • Du får börja använda platserna tidigast en timme innan torgförsäljningen startar.
 • Platserna ska vara städade 30 minuter efter försäljningstidens slut.

Tillfällig plats för ideell verksamhet

 • Ideell verksamhet får stå på den delen av torget som är mellan fontänen och parkeringen på Kyrkogatan.
 • Du behöver kontakta kommunens kontaktcenter och kontrollera att torget inte är uppbokat för något större evenemang.
 • Om kontaktcenter har stängt kan du alltid chansa och ställa dig på torget, men vara beredd att flytta om det skulle vara bokat.

Plats för politiskt parti

 • Partiet måste söka ett polistillstånd och får en särskild plats att stå på.

Lasta i och ur bilen

 • Du får alltid stå nära platsen för att lasta i och ur bilen under 60 minuter.
 • Resten av tiden får du parkera på en vanlig parkeringsplats.
 • Om du har ett specialfordon för att sälja till exempel kylda varor behöver du söka ett tillstånd hos kommunen. Kontakta kommunens kontaktcenter för hjälp.

Uteservering och verksamhet utomhus

 • För att flytta ut din verksamhet utanför din restaurang och ha en uteservering behöver du söka tillstånd hos polisen. Det gäller även om du flyttar ut verksamhet utanför din butik. 
 • Vi får sedan din ansökan från polisen och meddelar dig om det går bra och vad du behöver tänka på.
 • Om du har tänkt att flytta ut på trottoaren behöver du se till att människor kan gå förbi på trottoaren. Det behöver vara ett utrymme på 1,30 meter fri passage.

Läs lokala ordnings­föreskrifter

I de lokala ordningsföreskrifterna för Enköpings kommun finns bland annat bestämmelser om lastning av varor, tider för försäljning och mindre tillfällig försäljning på offentlig plats.