Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är tänkt som ett stöd tills du kan försörja dig själv igen.

Vem får stödet?

För att få stödet måste du visa att du inte kan klara av situationen på egen hand, trots att du har försökt. Du kan få försörjningsstöd för till exempel läkemedel, tandvård eller glasögon. Om du återansöker om försörjningsstöd kan du använda vår e-tjänst.

Första gången du ansöker

Första gången du ansöker om försörjningsstöd behöver du kontakta försörjningsstöds mottagning. De tittar på vilka inkomster och tillgångar du har för att se om du kan få försörjningsstöd. De tittar också på hur du kan bli självförsörjande igen. Det är socialförvaltningen som beslutar om du ska beviljas försörjningsstöd eller inte.

Du måste ansöka varje månad

Du måste lämna in en ansökan om försörjningsstöd varje månad till socialförvaltningen. I din ansökan behöver du redovisa dina inkomster, godkända utgifter och visa att du följer din planering.

Krav för att få försörjningsstöd

  • Du kan inte ha sparade pengar eller andra tillgångar för att bli berättigad till försörjningsstöd (om du är osäker på vad som räknas som tillgångar kan du fråga socialtjänsten)
  • Du får inte äga en bil
  • Du ska också i första hand söka de allmänna förmåner och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Finns det undantag?

Om du riskerar att hamna i en nödsituation kan du få akut hjälp. Vad som är en nödsituation beror på situationen och socialförvaltningen bedömer det från fall till fall.

Återansök om försörjningsstöd

Om du redan har fått försörjningsstöd och ska söka för en ny månad kan du återansöka i vår e-tjänst. För att göra det måste du vara folkbokförd i Enköpings kommun.

Om du vill ha hjälp med e-tjänsten kan du kontakta kontaktcenter.

Du kan göra återansökan tidigast 15 dagar innan den sista dagen i månaden.

För att få filmen textad klickar du på ikonen för undertexter och aktiverar.

Om e-tjänsten

  • För att kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation eller ett Mobilt BankID.
  • Du behöver ha en aktuell e-postadress som du meddelar din handläggare på försörjningsstödsteamet.
  • Om ni är två som återansöker om försörjningsstöd tillsammans behöver ni båda ha en e-legitimation eller ett Mobilt BankID. Ansökan skickas in först när ni båda har signerat ansökan digitalt.
  • Du måste vara folkbokförd i Enköpings kommun.
  • Du måste ha ett svenskt personnummer.
  • Du kan återansöka om försörjningsstöd en gång per månad. När du har skickat din ansökan stängs e-ansökan för nya ansökningar den månaden.
  • E-ansökan öppnar igen den 15 följande månad.

Handlingar som ska lämnas in

Du måste alltid lämna in underlag som är relevant utifrån din planering. Det kan vara läkarintyg om du är sjukskriven, närvarorapport om du studerar SFI eller sökta arbeten om du är arbetssökande.

Du behöver inte lämna in underlag som kontoutdrag och fakturor i ansökan, men du måste kunna visa att uppgifterna stämmer om vi ber dig om det. Därför är det viktigt att du sparar alla dina underlag.

Om du är osäker på vad du behöver lämna in kan du kontakta din handläggare.

Om du lämnar felaktiga uppgifter

Om du lämnar felaktiga uppgifter kommer socialnämnden att återkräva beloppet som har betalats ut felaktigt. Det kan innebära att vi återkräver belopp för flera månader bakåt i tiden. Det kan även bli aktuellt för socialnämnden att göra en anmälan om bidragsbedrägeri till polisen om du lämnar felaktiga uppgifter.

Om du är osäker på hur du behöver redovisa utgifter kan du fråga din handläggare.