Trögds­hemmets om­vårdnads­boende

Trögdshemmet ligger i Lillkyrka. Det ligger centralt i den gamla jordbruksbygden södra Trögd.

Bild på Trögdshemmets omvårdnadsboende i Enköping.

Fakta om boendet

  • Adress: Prästvägen 1, 745 97 Enköping
  • Telefon: 0171-62 59 88
  • Antal platser: 20
  • Driftsform: Offentlig
  • Huvudman: Enköpings kommun
  • Så tycker kunderna: 80 procent positiva svar, 20 procent neutrala eller negativa svar. *

Organisation

Boendet har 20 lägenheter med möjlighet för parboende. Vi har också fyra korttidsplatser och en växelvårdsplats.

Boende- och utemiljö

Trögdshemmet ligger söder om Enköpings tätort, centralt i den gamla jordbruksbygden södra Trögd.

Trögdshemmet är ett öppet boende på ett plan med olika storlekar på lägenheterna. Det är ett rum med pentry eller ett till två rum med kök. I tvårumslägenheterna finns det möjlighet till parboende.

Boendet har en trädgård med fruktträd, bärbuskar och olika odlingar. I den finns en gångväg och längs den finns möjlighet till vila i hammocken eller på en bänk. På innergården finns möjlighet att njuta av solen eller skuggan under parasollet.

Måltider

Vi har ett eget kök som kommunens måltidsservice sköter. Varje dag sprids doften av mat och bakverk på boendet

Aktiviteter

Medarbetarna planerar och ordnar olika aktiviteter. De kan vara gemensamma eller enskilda, allt utifrån de boendes önskemål. Varannan vecka besöker kyrkan oss.

Bemanning

Boendet är bemannat dygnet runt. Vi har en husläkare som är kopplad till boendet som du också har möjlighet att välja som din husläkare.

Film om Trögdshemmet

I filmens beskrivning på YouTube hittar du också en textversion av filmen.

Kontakta oss

Resultatenhetschef

Lena Hannila
Telefon: 0171- 62 62 61 (klockan 7.30–16.30 vardagar)
E-post: lena.hannila@enkoping.se

Sjuksköterska

Telefon: 0171- 62 62 32 (klockan 7–16 vardagar)

Trögdshemmet

Telefon: 0171-62 62 49 (dygnet runt)

* Socialstyrelsen gör en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten på äldreboenden som heter "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Statistiken som presenteras kommer från 2022 års enkätundersökning.

Relaterad information