Kommunens förvaltningar

Här finns information om hur du kontaktar kommunens chefer och förvaltningar.

Kommun­lednings­förvaltningen

Kommunledningsförvaltningen arbetar med strategi, ledning och samordning mellan kommunens förvaltningar och bolag.

Kommunledningsförvaltningen tar även fram underlag till beslut åt kommunstyrelsen. Förvaltningen ansvarar för intern service till samtliga kommunens förvaltningar samt i förekommande fall kommunens bolag. I kommunledningsförvaltningen ingår även kontaktcenter som ger service till kommuninvånare, besökare, företagare och föreningar inom alla kommunens verksamhetsområden.

Kontaktinformation

Vill du komma i kontakt med förvaltningen kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Adresser

Förvaltningen sitter på tre olika platser:

 • Linbanegatan 12, plan 1 och 2
 • Kungsgatan 39
 • Torggatan 21, kontaktcenter

Politiska nämnder

Kommundirektör

Ulrika K Jansson

E-post: ulrika.jansson@enkoping.se

Stabschef

Hannu Högberg

E-post: hannu.hogberg@enkoping.se

Näringslivsavdelningen

Näringslivschef, Anna Holmström

E-post: anna.holmstrom@enkoping.se

Ekonomiavdelningen

Tillförordnad ekonomichef, Daniel Nilsson

E-post: daniel.nilsson@enkoping.se

Ledningsstöds­avdelningen

Kansli- och utredningschef, Åsa Olsson

E-post: asa.olsson@enkoping.se

Trygghet- och säkerhetsavdelningen

Tillförordnad avdelningschef, Marcus Wennerström

E-post: marcus.wennerstrom@enkoping.se

HR- och löneavdelningen (Human Resources)

HR-chef, Håkan Sandberg

E-post: hakan.sandberg@enkoping.se

Lönechef, Annicka Bernholtz Jonasson

E-post: annicka.bernholtz.jonasson@enkoping.se

Kommunikations­avdelningen

Kommunikationschef, Cecilia Toresäter

E-post: cecilia.toresater@enkoping.se

It- och digitaliserings­avdelningen

Digitaliseringschef, Magnus Nideborn

E-post: magnus.nideborn@enkoping.se

Inköpsavdelningen

Inköpschef, Laila Eklund

E-post: laila.eklund@enkoping.se

Miljö- och byggnads­förvaltningen

Kontaktinformation

Vill du komma i kontakt med förvaltningen kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Besöksadress vid bokade besök

Kungsgatan 23 (i Paushuset)

Besöksadress för övriga ärenden

Torggatan 21 (kommunens kontaktcenter)

Postadress

745 80 Enköping

Politisk nämnd

Förvaltningschef

Magnus Holmberg Muhr

E-post: magnus.holmberg.muhr@enkoping.se

Byggavdelningen

Avdelningschef, Christina Gortcheva

E-post: christina.gortcheva@enkoping.se

Kart-och GIS-avdelningen

Avdelningschef, Per Lindblad

E-post: per.lindblad@enkoping.se

Miljöavdelningen

Tillförordnad avdelningschef, Alisa Music

E-post: alisa.music@enkoping.se

Samhälls­byggnads­förvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med samhällsbyggnad och samhällsutveckling. Förvaltningen ansvarar för:

 • kommunalt vatten och avlopp
 • kommunens fastigheter
 • gator inom tätorterna
 • parkmiljöer
 • lokalvård i kommunens fastigheter
 • måltider för förskola, skola och inom vård och omsorg.

I uppdraget ingår också detaljplanearbete och markberedskap för bostäder och arbetsplatser.

Kontaktinformation

Vill du komma i kontakt med förvaltningen kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Adress

Gnejsgatan 8, Enköping

Politisk nämnd

Förvaltningschef

Gunilla Fröman

E-post: gunilla.froman@enkoping.se

Biträdande förvaltningschef, Danielle Littlewood

E-post: danielle.littlewood@enkoping.se

Fastigheter

Fastighetschef, Katarina Härner

E-post: katarina.harner@enkoping.se

Måltidsservice

Kostchef, Viktoria Grönholm

E-post: viktoria.gronholm@enkoping.se

Parker och gator

Park- och gatuchef, Jörgen Wihlner

E-post: jorgen.wihlner@enkoping.se

Plan och exploatering

Plan- och exploateringschef, Patrik Holm

E-post: patrik.holm@enkoping.se

Serviceutveckling

Avdelningschef, Lars Östrot

E-post: lars.ostrot@enkoping.se

Staben

Stabschef, Frida Magnusson

E-post: frida.magnusson@enkoping.se

Vatten och avlopp

VA-chef, Karin Ols

E-post: karin.ols@enkoping.se

Social­förvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för att du som invånare får det stöd och den hjälp som du har rätt till enligt socialtjänstlagen, när du behöver det. Vi har också ansvaret för samordningen av kommunens brotts- och drogförebyggande arbete.

Besöksadress

Källgatan 4–6, Enköping

Politisk nämnd

Förvaltningschef

Socialchef, Lotta Trônet

E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Verksamhetsområde öppenvård och myndighet

Verksamhetschef, Ann-Marie Nilsson

E-post: ann-marie.nilsson@enkoping.se

Administrativa enheten

Administrativ chef, Kenny Jonsson

E-post: kenny.jonsson@enkoping.se

Upplevelse­förvaltningen

Upplevelseförvaltningen erbjuder invånarna och turister en mångfald av upplevelser och mötesplatser.

Kontaktinformation

Vill du komma i kontakt med förvaltningen kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Adress

Kaptensgatan 23, Enköping

Politisk nämnd

Förvaltningschef

Jonas Nyström

E-post: jonas.nystrom@­enkoping.se

Kultur och Turism

Verksamhetschef, Anna Habbe

E-post: anna.habbe@enkoping.se

Idrott och fritid

Verksamhetschef, Christopher Hoerschelmann

E-post: christopher.hoerschelmann­@enkoping.se

Utveckling och stöd

Chef, Camilla Rosenberg

E-post: camilla.rosenberg@enkoping.se

Utbildnings­förvaltningen

Utbildningsförvaltningen utbildar barn och elever, från förskola till vuxenutbildning.

Kontaktinformation

Vill du komma i kontakt med förvaltningen kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Adress

Linbanegatan 12, Enköping

Politisk nämnd

Förvaltningschef

Linda Lindahl

E-post: linda.lindahl@enkoping.se

Förskola

Verksamh​​etschef, Elisabeth Ståhl

E-post: elisabeth.stahl@enkoping.se

Grundskola

Verksamh​etschef, Anders Härdevik

E-post: anders.hardevik@enkoping.se

Gymnasium

Rektor, Daniel Hellström

E-post: daniel.hellstrom@enkoping.se

Stöd och utveckling (inklusive tillsyn)

Verksamhetschef, Maria Flinck-Thunberg

E-post: maria.flinck-thunberg@enkoping.se

Vuxenutbildnings­centrum

Verksamhetschef, Carina Westh

E-post: carina.westh@enkoping.se

Utbildningskontoret

Administrativ chef, Ulrika Björn

E-post: ulrika.bjorn@enkoping.se

Vård- och omsorgs­förvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen ska ge vård, omsorg och service med rätt kvalitet och ett gott och respektfullt bemötande. Vår verksamhet bedrivs i enskilda hem/särskilda boenden utifrån den enskildes behov, och där arbetar medarbetare med olika ansvar.

I Hantverkshuset sitter vård- och omsorgsförvaltningens stab och ledning, avgiftshandläggare, biståndshandläggare, ekonomer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och it-stöd.

Du är alltid välkommen om du har en fråga som rör vård och omsorg.

Kontaktinformation

Vill du komma i kontakt med förvaltningen kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Besöksadress

Rådhusgatan 8, Enköping

Öppettider

 • Dagtid, helgfria vardagar
 • Lunchstängt klockan 12–13

Politisk nämnd

Förvaltningschef

Lotta Tronêt

E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Administration

Administrativ chef, Barbara Lundgren

E-post: barbara.lundgren@enkoping.se

Bistånd

Verksamhetschef, Agnetha Resin

E-post: agnetha.resin@enkoping.se

LSS, psykiatri och hemtjänst

Verksamhetschef, Agneta Åkesson

E-post: agneta.akesson@enkoping.se

Kommunrehab

Verksamhetschef, Sirpa Huisman

E-post: sirpa.huisman@enkoping.se

Äldreomsorg

Verksamhetschef, Maria Palm

E-post: maria.palm@enkoping.se