Återvinnings­centraler och stationer

På en återvinningscentral kan du lämna grovsopor, vitvaror, trädgårds- och farligt avfall samt elektronikskrot. Du kan också lämna glas, metall- och pappersförpackningar, förpackningar av hårdplast och tidningar.

Återvinningscentraler kallas även för återbruk. I Enköpings kommun finns en återvinningscentral. Den kallas för Återbruket och ligger i Enköping. Dessutom finns Mobila återbruket som kommer till mindre orter i kommunen för att hämta grovsopor och farligt avfall.

I Enköpings kommun är det VafabMiljö kommunalförbund som har hand som sophanteringen. Mer information om avfall och sophantering finns på VafabMiljös webbplats.

Återvinningsstationer kallas även för returtorg. Det finns sex returtorg i staden Enköping. Dessutom finns returtorg i Örsundsbro, Hummelsta, Grillby, Fjärdhundra, Lillkyrka och Skolsta.

Insamlingen på återvinningsstationer görs av FTI AB som är en förkortning av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Hitta på sidan

Regler för hanteringen av avfall i kommunen finns beskrivna i den så kallade renhållningsordningen. I Enköping består renhållningsordningen av två delar. Den ena delen är avfallsplanen. Den andra delen är de lokala avfallssföreskrifter. Båda dessa dokument hittar du på VafabMiljös webbplats.