Vägbidrag

Den som sköter en enskild väg kan ansöka om vägbidrag hos kommunen eller hos Trafikverket. Du kan inte få både statligt och kommunalt bidrag samtidigt.

Ny e-tjänst från och med 2024

Från och med våren 2024 kommer du inte längre kunna göra din ansökan via en blankett. Vi arbetar med att ta fram en e-tjänst som du kommer att använda istället. E-tjänsten kommer lanseras i mars 2024. 

Ansökningar som kommer in via blanketten kommer inte längre att hanteras och betalas ut.

Eftersom att ansökningsperioden för året är slut tar vi bort blanketten redan nu. När e-tjänsten är färdig kommer du kunna använda den för att ansöka om vägbidrag för år 2024.

Ansökningstid

Ansökningstiden är för närvarande stängd. Den kommer öppna igen i mars 2024 och när den är öppen kommer du hitta information på den här sidan. 

Storlek på bidraget

Det kommunala vägbidraget är 3,20 kronor per meter för den del av vägen som överstiger 200 meter.

Vägbidrag från Trafikverket

Du kan ansöka om vägbidrag hos Trafikverket. Du som fått statligt bidrag kan inte få kommunalt bidrag samtidigt.