Ansök till Svenska för invandrare (Sfi)

Svenska­undervisning för invandrare (Sfi) är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Fyll i ansökan och skicka den sedan till

Enköpings kommun
UF Komvux
745 80 Enköping

Du kan också lämna in ansökan i receptionen på Komvux, Östra Järnvägsgatan 10. Receptionen har öppet på förmiddagarna.

If you have any questions concerning an application for SFI, you can call 0171-62 50 00 or send an e-mail to expedition.komvux@enkoping.se