Anmäl önskemål om att ta ner träd och buskar

Du kan lämna in önskemål om att kommunen ska ta ner träd på park- och naturmark. Eftersom träd har flera viktiga funktioner i vår natur och i stadsmiljön fäller vi sällan friska träd.

När vi har tagit emot ditt önskemål gör vi en bedömning av trädets betydelse för området med dess estetiska och ekologiska värde. Vi värderar också hur trädet mår. Det kan ta tid innan du får svar eftersom vi behandlar önskemålen två gånger per år. Då kan vi se hur trädet mår under olika årstider.