Upplev­el­se­nämnden

Upplevelsenämnden ska stärka kommunens profil och
attraktionskraft när det gäller kultur, fritid, idrott, hälsa, evenemang och besöksnäring.

Nämnden styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Upplevelsenämnden har en egen förvaltning som heter upplevelseförvaltningen.

Med anledning av covid-19

I samband med pandemin är nämndens möten inte öppna för allmänheten. Om nämnden behandlar en fråga som är angelägen för dig eller din förening kan du fråga nämndens ordförande om det finns möjlighet att besöka mötet eller medverka via länk.

Ordförande Kristina Eriksson når du via e-post: kristina.eriksson@politiker.­enkoping.se

Vanliga frågor

Under 2021 sammanträder upplevelsenämnden:

  • 16 februari
  • 16 mars
  • 20 april
  • 18 maj
  • 15 juni
  • 21 september
  • 19 oktober
  • 16 november
  • 14 december

Sammanträdena börjar klockan 18 och hålls vanligtvis på Vattumannen Kaptensgatan 23.

​Vi jobbar just nu för att kunna bygga ett nytt familjebad.

Om familjebadet på familjebadets webbplats.

Vi arbetar just nu med att utveckla vårt stöd och samarbete med föreningslivet. Vi tittar till exempel på hur Enköpings kommun i framtiden ska jobba kring föreningsbidragen och våra lokaler som vi hyr ut. Detta gör vi i dialog med föreningslivet.

Om föreningsbidrag och uthyrning av lokaler på föreningswebbplatsen.

Vi arbetar med våra tioåriga kultur- och idrottspolitiska program för 2017-2026 som kommunfullmäktige beslutat om.

Om kultur- och idrottspolitiska programmet på webbplatsen Enköping växer om idrott.

Om kultur- och idrottspolitiska programmet på webbplatsen Enköping växer om kultur.

Turismstrategin som kommunfullmäktige beslutat om ska fördubbla besöksnäringens omsättning till år 2020.

Biblioteksplanen för 2018-2021 som kommunfullmäktige beslutat om pekar ut den övergripande utvecklingen för biblioteken i Enköpings kommun. Det handlar till exempel om bättre samverkan med externa aktörer, att säkerställa fysiska bilbioteksrum som är anpassade efter invånarnas behov och att invånarna har tillgång till ett stort utbud av litteratur och medier på de språk som de talar, läser och behöver.

Vi arbetar med enprocentregeln som betyder mer offentlig och tillgänglig konst tack vare att en procent av byggkostnaden öronmärks till konstnärlig gestaltning när kommunen bygger nytt.

UPN är en förkortning av upplevelsenämnden.

Fördjupning

Relaterade dokument till upplevelsenämnden

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?