Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska se till att det finns välskötta kommunala fastigheter, rent vatten, väl underhållna och säkra vägar, unika parkmiljöer samt bra och goda måltider.

Nämnden styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Tekniska nämnden har en egen förvaltning som heter samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vanliga frågor

När sammanträder tekniska nämnden?

Under 2019 sammanträder tekniska nämnden: 13 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 25 september, 23 oktober, 27 november och 18 december.

Vad är aktuellt under 2018?

Under året kommer vi att arbeta med att utveckla några av kommunens mötesplatser så som torget i Grillby samt hamnområdet och Stora torget i Enköping. Vi skapar också en ny lekplats i Enköping och renoverar flera lekplatser i Grillby. Dessutom kommer vi att renovera huset Sommarro vid Mälaren. För att även underlätta för alla som vill besöka vår kommun skapar vi fler ställplatser för husbilar i hamnen.

Utifrån ett förslag från en kommuninvånare kommer vi även att öppna upp Stora torget för loppis på söndagar.

Under 2018 kommer flera nya kommunala byggnader att ta form. Vi bygger nya förskolor i Örsundsbro, i Grillby, på Korsängen och i Storskogen. I Örsundsbro ska vi dessutom bygga en ny brandstation. Dessutom startar bygget av ett nytt familjebad.

I år når vi även målet att avveckla alla oljepannor i kommunens fastigheter. Det är i samband med att vi renoverar omsorgsboendet Trögdshemmet som vi byter ut den sista pannan.

Vi fortsätter även arbetet med att renovera vatten- och avloppsledningar. Under 2018 byter vi bland annat ut delar av den kommunala dricksvattenledningen i Skolsta.

Även satsningen på att uppmuntra till att ta cykeln i stället för bilen fortsätter.

Vad arbetar vi med på längre sikt?

Tekniska nämndens bidrag till att skapa ett hållbart samhälle sker bland annat genom vår planering av ett nytt vattenverk och reningsverk. Vi fortsätter också vårt arbete med tillgång och kvalitet på vattnet utifrån EU:s vattendirektiv.

Enköping växer och nämnden har därför flera viktiga byggprojekt inplanerade de närmaste åren: en brandstation i Fjärdhundra, en ny gymnasieskola och ett nytt kommunhus.

Tekniska nämnden deltar även i arbetet med det så kallade centrumpusslet där den övergripande tanken är att skapa en helhet som ger positiva effekter i staden Enköpings utveckling. Bitarna ska tillsammans skapa en stad där människor kan mötas och trivas.

Fördjupning