Grundskola

Grundskolan är en nioårig skolform för barn i åldern 7–16 år. 

Enligt skollagen gäller skolplikt för alla elever i grundskoleåldern, 7–16 år. Skolplikt gäller från hösten 2018 också för sexåringar i förskoleklass.

Utbildningen ska bidra till elevens personliga utveckling, förbereda eleven för aktiva livsval och lägga grunden till fortsatt lärande.  

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående grundskolor. Du kan önska vilken grundskola ditt barn ska gå i.

Vanliga frågor

Kan mitt barn som bor varannan vecka hos mig gå i två skolor?

​​Barn som bor varannan vecka hos sina vårdnadshavare har placering endast på en skola. 

Kan barn börja i skolan i andra åldrar?

​De flesta barn börjar i förskoleklass vid sex års ålder och i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7 år. Det är ibland möjligt att låta barnet börja ett år tidigare och vid särskilda skäl ett år senare.

Kan mitt barn få ledigt från skolan?

​För att få ledigt från skolan utanför lov måste du ansöka om ledighet. Vår ansökningsblankett hittar du under E-tjänster och blanketter. Lämna din ansökan till din lärare senaste tre veckor innan önskad ledighet. Läraren kan bevilja eleven en kortare ledighet utanför lov. Vid speciella skäl kan längre ledighet medges. Gäller ledigheten mer än tio dagar kan endast rektor fatta beslut.

E-tjänster och blanketter

Kostar en grundskole­utbildning pengar?

Nej, grundskoleutbildningen är fri från avgift.

Hur gör jag när jag vill byta skola?

​När du vill byta skola tar du först kontakt med den skola du vill byta till. Rektorn avgör om det finns plats. Du meddelar även den nuvarande skolan att du vill byta. Det gäller både kommunala och fristående skolor.

Om du vill byta skola inom kommunen eller säga upp en plats för att du flyttar till en annan kommun, ska du använda nedanstående blankett:

Byte av skola inom kommunen eller uppsägning av plats i skola vid utflyttning

Hur gör jag om mitt barn behöver ta medicin i förskolan eller skolan?

Du skriver ut en blankett för egenvård och lämnar den till barnets läkare för ifyllnad. Lämna sedan blanketten till personalen i förskolan eller skolan.

Blankett för egenvård vid diabetes

Blankett för egenvård läkemedel

Blankett för egenvård övrigt

Vem kontaktar jag för studie- och yrkesvägledning för skolbarn?

I Enköpings kommun finns flera studie- och yrkesvägledare. De ger dig professionell rådgivning i vilket yrke som kan passa dig och vilka studier som krävs, vilka utbildningar som finns samt hjälpa dig hitta motivation eller att förstå vad som är viktigt för dig. Du kan få hjälp med att vidga perspektiv, göra en handlingsplan eller få svar på frågor om behörighet och betyg. Studievägledning är viktigt för att minska studieavbrott och ge dig som elev rätt information inför valsituationer som du står inför under din utbildning.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?