Skapande skola

Skapande skola är regeringens satsning på samverkan mellan skolan och kulturlivet. Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken.

I Enköpings kommun har vi arbetat med Skapande skola i de kommunala grundskolorna sedan 2008.

Skapande skola i vår kommun

I Enköpings kommun omfattar Skapande skola årskurs F–9 och inkluderar även förberedelseklass och den anpassade grundskolan. I de projekt som skolorna genomför får elever möjlighet att möta konst- och kulturprojekt inom:

  • scenkonst och musik
  • litteratur
  • visuell konst
  • arkitektur
  • design och konsthantverk
  • film och media
  • hemslöjd
  • samt arkiv- och museiverksamhet.

Kultur en del av lärandet

Målet med Skapande skola är att eleverna i de kommunala skolorna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ska öka.

På lång sikt ska kulturen bli en naturlig del av lärandet och ge eleverna möjlighet att hitta nya sätt att uttrycka sig på för att nå läroplanens mål, samtidigt som lärare hittar nya sätt att undervisa.

Personlig utveckling med hjälp av kultur

Kompetens och skaparlust är i fokus. I skolan kan alla elever få möjlighet att möta kultur i olika former, oberoende av var de bor eller deras vårdnadshavares resurser.

Tillsammans med professionella kulturaktörer och kulturpedagoger kan eleverna få hjälp med personlig utveckling. Samtidigt skapas nya former för lärande i skolan.

Kulturombud på skolorna

Vi strävar efter att eleverna ska få möjlighet att vara med och påverka valet av konstform. På varje skola finns minst en lärare som är utsedd till kulturombud.

Kulturombudens roll är att representera sin skola och är ett stöd till samordnaren av Skapande skola i planering och genomförande av de projekt som genomförs. De har även i uppgift att informera regelbundet om Skapande skola på sina skolor.

Relaterad information