Ansökan och regler för plats i förskoleklass eller grundskola

Läs vilka regler som gäller och ansök om plats i förskoleklass eller grundskolan för Enköpings kommun.

Ansökan och regler för plats i förskoleklass

Om förskoleklass

Förskoleklassen ska stimulera barnets utveckling och lärande och förbereda barnet för fortsatt utbildning. I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande är viktiga delar i verksamheten.

Förskoleklass är obligatorisk och alla barn ska delta om det inte finns särskilda skäl som talar emot. Den omfattar 15 timmars undervisningsstid per vecka under grundskolans terminer (totalt 525 timmar per år). Förskoleklass är fri från avgift.

Du kan söka fritidsplats för tid som ditt barn inte deltar i undervisningen. Den tiden får du då betala för.

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående förskoleklasser. Du kan önska vilken förskoleklass ditt barn ska gå i.

Ansökan till förskoleklass

Skolvalet görs innan barnet börjar förskoleklass. Inför årskurs 7 kan du också göra ett skolval om du vill att ditt barn ska gå på en annan skola än den anvisade.

Skolvalet inför höstterminen 2022 är avslutat.

Det finns möjlighet att ansöka om byte av skola när du har fått placeringsbeslutet, omkring sportlovet.

Alla familjer får under vårterminen brev med besked om skolplacering. Grundskolorna skickar senare ut välkomstbrev och information om höstens terminsstart när det börjar bli aktuellt.

Fristående skola

De fristående skolorna sköter sina egna köer och du vänder dig till dem för att söka plats. Vi ber dig ändå att logga in i vår e-tjänst och ange att ditt barn ska gå i en fristående skola, så vi får veta det för vår planering.

Så fördelas platserna

Val av skola innebär inte att ditt barn är garanterad plats i just den skolan du väljer. Vi följer dina önskemål så långt det är möjligt, men ibland blir skolor fulla. Då sker urvalet på så vis att de barn som hör till skolans placeringsområde placeras i första hand.

Relativ närhet

Därefter fördelas platser utifrån relativ närhet. Relativ närhet betyder inte att barnet som bor närmast skolan, räknat i antal meter, får platsen. Relativ närhet räknas ut genom en formel som jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den skola vars placeringsområde barnet tillhör (se illustration nedan). Vi tillämpar inte syskonförtur.

Om du inte väljer skola kommer barnet att placeras i en skola nära hemmet.

Kan ni göra undantag?

Undantag gör vi endast när en elev behöver gå på en viss skola för att kunna få särskilt stöd som inte kan ges på den skola där vi annars skulle ha placerat eleven. Om du som vårdnadshavare vill ansöka om särskilda skäl för skolplacering ska du alltid kunna styrka ditt önskemål med medicinskt eller annat underlag. Det ska du skicka med post till oss i samband med skolvalsperioden.

Skriv till:

Utbildningsförvaltningen
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Skolval påverkar rätten till skolskjuts

En del barn är berättigade till skolskjuts. I sådana fall får ditt barn skolskjuts till den kommunala skola som finns i placerings­området där ni bor. Du kan självklart välja en annan skola åt ditt barn, men då har du ingen automatisk rätt till skolskjuts.

Glöm inte att ansöka om fritidsplats

Om du vill ha fritidsplats måste du ange det i e-tjänsten. Gör det samtidigt som du ansöker om skolplats. Annars vill vi ha din fritidsansökan senast den 31 maj.

Ansökan och regler för plats i grundskolan

Som vårdnadshavare kan du ansöka om plats i årskurs 7 för ditt barn under skolvalsperioden 1 november - 15 december. Skolvalsperioden är nu avslutad. Det finns möjlighet att ansöka om byte av skola när du har fått placeringsbeslutet, omkring sportlovet.

Plats i friskola

Om du vill ansöka till en friskola görs det direkt hos friskolan. När du har fått din bekräftade plats fyller du i blanketten för att säga upp plats i grundskola.

Ansöka om plats om du bor i annan kommun

Om du bor i en annan kommun men vill att ditt barn ska gå i en kommunal grundskola hos oss ansöker du genom att fylla i en blankett. Blanketten får du genom att kontakta kontaktcenter.

Byte av skola

Du kan byta från en kommunal skola till en annan kommunal skola. Du kan också byta från friskola till kommunal grundskola.

Ansökan om byte av skola för pågående läsår öppnar 16 december 2021.

Skulle en ledig plats uppstå på en skola, kontrollerar handläggare om det finns flera elever som önskar plats i den aktuella årskursen. Om så är fallet görs urvalet genom kommunens skolvalsriktlinjer. Därefter lämnas erbjudande om byte av skola till vårdnadshavare. I vår e-tjänst kan du bara ansöka om byte till en annan kommunal skola.

Tänk på att lämna in din ansökan i så god tid som möjligt. Meddela även din nuvarande friskola eller kommunala skola att du ansöker om att få byta.

Säga upp plats i grundskolan

Om du ska flytta från kommunen eller byta till en friskola ska du säga upp din plats i skolan. Tänk på att lämna in din uppsägning i så god tid som möjligt.