Grundskola för nyanlända

Kommunen har en central mottagnings­enhet för nyanlända grundskole­elever, årskurs 1 till årskurs 9, i den kommunala grundskolan.

Mottagningsenhetens ansvar är att ta emot elever som är nya i Sverige och kartlägga dem enligt Skolverkets kartläggningsmaterial samt ge en första information om vårt svenska skolsystem. På mottagningsenheten arbetar lärare i svenska som andraspråk.

Din ansökan

Du som vårdnadshavare till elev som är ny i Sverige ansöker om plats i grundskolan på vår blankett. Det är viktigt att ditt telefonnummer och/eller mejladress finns ifylld på ansökan eftersom du kommer att bli kontaktad av Mottagningsenheten.

Efter att du skickat in din ansökan kommer du att bli kontaktad av Mottagningsenheten. Mottagningsenheten kommer att boka in ett möte med vårdnadshavare och elev där kartläggningen sker. Ta med id-handlingar till mötet.

Kartläggning

När vi tar emot en nyanländ elev behöver vi göra en inledande bedömning av kunskaper som eleven har med sig. Den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Kartläggningen sker i två steg:

  1. Vi kartlägger elevens språk, erfarenheter, intressen och förväntningar.
  2. Vi kartlägger elevens kunskaper i litteracitet och numeracitet. Litteracitet handlar om elevens användning av skriftspråk i olika sammanhang. Numeracitet handlar om elevens förmåga att använda matematiskt tänkande

​När kartläggningen är klar gör mottagningsenheten en överlämning till den skola som ditt barn ska börja på. Skolan kontaktar sedan dig och kommer överens om skolstart.

Relaterad information