Vård- och omsorgs­nämnden

Vård- och omsorgsnämnden i Enköpings kommun ska tillsammans med andra aktörer ge bra och nära vård, omsorg, stöd och service.

De jobbar utifrån nedan lagar:

 • socialtjänstlagen
 • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • hälso- och sjukvårdslagen för personer över 17 år.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ord­förande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Vård- och omsorgsnämnden har en egen förvaltning som heter vård- och omsorgsförvaltningen.

Sammanträdesdatum 2024

 • 17 januari
 • 21 februari
 • 4 mars (extra)
 • 20 mars
 • 24 april
 • 22 maj
 • 12 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 11 december

Insyn och kontakt

Kallelser och protokoll

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. På denna sida finns kallelser och protokoll från 2022 och framåt. Dokument som är äldre kan du beställa via kommunens diarium.

Relaterad information