Vård- och omsorgs­nämnden

Vård- och omsorgsnämnden ska tillsammans med andra aktörer ge bra och nära vård, omsorg, stöd och service.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ord­förande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Vård- och omsorgsnämnden har en egen förvaltning som heter vård- och omsorgsförvaltningen.

Vanliga frågor

För vem finns vård- och omsorgsnämnden till?

Nämndens kunder utgörs främst av

  • Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och eller sjukdom (alla åldrar)
  • Personer med behov av hemsjukvård mer än 14 dagar (vuxna)
  • Personer med behov av rehabilitering eller tekniska hjälpmedel (vuxna)
  • Personer som har behov av anpassning av bostaden för att kunna bo kvar i eget boende (alla åldrar)

Vilket ansvarsområde har vård- och omsorgsnämnden?

Vad har ni på gång just nu?

Vi planerar utbildningsdagar för nya nämnden. Dagarna kommer handla om förvaltningens uppdrag och våra verksamheter.

Fredagen den 1 februari tar vi över Orion som tidigare drivits av en privat aktör. De närmaste månaderna kommer olika insatser att ske i verksamheten för att implementera bland annat hur vi arbetar med det salutogena förhållningssättet.

Vi arbetar i ett regionalt språkstödsprojekt, KIVO-C, som pågår till 31 juli 2019. Vi har utbildat 66 personer till inkluderingshandledare som finns på våra arbetsplatser. Fyra språkombud håller ihop arbetet.

Vi arbetar med en ansökan om att förnya certifieringen för att fortsätta delta i vård- och omsorgcollege, en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn.

Fördjupning