Vård- och omsorgs­nämnden

Vård- och omsorgsnämnden ska tillsammans med andra aktörer ge bra och nära vård, omsorg, stöd och service.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ord­förande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Vård- och omsorgsnämnden har en egen förvaltning som heter vård- och omsorgsförvaltningen.

Vanliga frågor

För vem finns vård- och omsorgsnämnden till?

Nämndens kunder utgörs främst av

  • Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och eller sjukdom (alla åldrar)
  • Personer med behov av hemsjukvård mer än 14 dagar (vuxna)
  • Personer med behov av rehabilitering eller tekniska hjälpmedel (vuxna)
  • Personer som har behov av anpassning av bostaden för att kunna bo kvar i eget boende (alla åldrar)

Vad har ni på gång just nu?

Ett nytt boende med särskild service enligt LSS öppnar i augusti på Sadelmakargatan. Rekrytering av medarbetare pågår.

Åsundagårdens omvårdnadsboende får ett förstärkt brandskydd genom att sprinklers nu installeras.

På Trögdshemmet pågår ombyggnation av köket.

Vi arbetar i ett regionalt språkstödsprojekt, KIVO-C som pågår till 31 juli 2019. Vi har utbildat 44 personer till inkluderingshandledare som finns på våra arbetsplatser. Sju språkombud håller ihop arbetet.

Sedan 2016 har ett intensivt arbete pågått för att få en ekonomi i balans. Under 2018 har ett fokus varit inriktat på att se över administrativa tjänster och lokaler.

Vad arbetar ni med på längre sikt?

Tillsammans med socialförvaltningen ska vi starta ett samsjuklighetsboende i Örsundsbro hösten 2019. Samsjuklighetsboendet är för människor med dubbeldiagnoser som beroende eller missbruk i kombination med psykisk ohälsa. Boendeformen och behandlingen är frivillig. Målet är att anpassa boendet och behandlingen utifrån varje enskild persons behov.

Inom nämndens verksamhetsområde pågår ett flerårigt projekt med målet att införa heltid som norm.

Fördjupning