Vanliga frågor

Vad utmärker utbildningarna?

Yrkeshögskolans utbildningarna är eftergymnasiala och utbildar dig för en tydlig yrkesroll. Här varvas teori med praktik. Utbildningarna skräddarsys i nära samarbete med arbetslivet. Alla utbildningar är avgiftsfria och du har möjlighet att söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Vad kostar utbildningen?

De allra flesta utbildningar inom Yrkeshögskolan är avgiftsfria. På alla utbildningar måste du betala för litteratur och annat studiematerial, precis som på en högskoleutbildning. Du kan även behöva ha tillgång till arbetskläder eller liknande om utbildningen är praktiskt inriktad och en del undervisning sker i annan miljö än i klassrum. Du har möjlighet att söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) när du studerar på Yrkeshögskolan.

Finns det en åldersgräns?

Alla, oavsett ålder, är välkomna att söka till en utbildning inom yrkeshögskolan. Däremot finns det åldersbestämmelser när det gäller studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Vad krävs för att bli antagen?

För att var behörig till en utbildning inom Yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Men reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven. På en del utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper som varierar från utbildning till utbildning. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet.

Hur långa är utbildningarna?

 De flesta utbildningarna omfattar mellan ett och tre års heltidsstudier, men de kan vara från ett halvår långa och uppåt.