Trädgårds­­mästar­­e

Trädgårdsmästare är ett 2-årigt YH-program. Trädgårdssektorn expanderar kraftigt och behovet av arbetskraft är mycket stor. Över 95 procent får varje år sitt drömjobb efter avlagd examen.

 

Ett 20-tal studerande studerar en rabatt med påskliljor, foto

Fakta om utbildningen

  • Studiestart: 24 februari 2025
  • Ansökningsperiod: 15 februari till 15 maj 2024
  • Nivå: Eftergymnasial
  • Omfattning: 400 poäng
  • Studietakt: 100%
  • Ort: Enköping
  • Platser: 30
  • Kostnad: Utbildningen är avgiftsfri samt studiemedelsberättigad

Utbildningen

Trädgårdsmästarutbildningen är ett 2-årigt YH-program som är CSN-berättigat.

Under dessa 2 år så är 25 procent LIA (praktik, lärande i arbete). Du varvar teori och praktik under hela utbildningen. Du får göra studiebesök och exkursioner, jobba i naturen och i Enköpings vackra parker.

Skolan ligger i direkt anslutning till Enköpings buss- och järnvägsstation.

Efterfrågad kompetens

Efterfrågan på personal med trädgårdsutbildning i allmänhet och på vår trädgårdsmästarutbildning i synnerhet är omfattande vilket skapar goda möjligheter till arbete efter avslutad utbildning.

Vårt nätverk bland anställande organisationer är mycket starkt och rikstäckande. Drygt 96 procent av de senaste två årens avgångsklasser har jobb inom 6 månader, antingen som anställda eller som egenföretagare.

Trädgårdsektorn expanderar kraftigt och behovet av arbetskraft är mycket stor. Efter avslutad utbildning är du utrustad med aktuell och efterfrågad yrkeskunskap som ger dig mycket goda möjligheter i arbetslivet.

YH-programmet har också en ledningsgrupp som säkerställer att du får rätt kompetens inom gröna näringar, som utvecklas mycket snabbt.

Enköping - känt för sina fantastiska trädgårdar och parker

Parkerna ger dig stora möjligheter att studera och jobba med växter i sitt rätta sammanhang.

Sedan 2007 får du som studerar hos oss skapa "Idéträdgårdar" som examensarbete. Trädgårdarna är enormt uppskattade och välbesökta av såväl Enköpingsbor som av turister.

Det ger dig en värdefull erfarenhet och konkurrenskraft i ditt CV inför din nya yrkesroll som trädgårdsmästare.

Kompetenta föreläsare och engagerat YH-team

YH-programmet genomförs i direkt samverkan med arbetslivet.

Vi anlitar erfarna och omtyckta föreläsare och har ett mycket starkt nätverk av arbetsgivare inom gröna näringar.

Vårt YH-team stöttar dig med den information och struktur du behöver digitalt och på plats under utbildningens olika faser.

Kostnader

YH-programmet är beviljat, kvalitetssäkrat och finansierat av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolan). Därför är det avgiftsfritt för dig som studerar.

Utbildningen är studiemedelsberättigad och du kan ansöka om studiemedel via CSN.

Vi rekommenderar dig att ha en dator av normalstandard för att du ska kunna vara flexibel i dina studier.

Examen

Godkända studieresultat ger dig yrkeshögskoleexamen enligt nivå 5 på den internationella skalan SEQF.

Terminstider

Utbildningsstart 24 februari 2025

Vårterminen 2025

Måndag 24 februari - fredag 20 juni (17 veckor)

Höstterminen 2025

Måndag 11 augusti - fredag 9 januari 2026 (22 veckor)

Vårterminen 2026

Måndag 12 januari - fredag 19 juni (23 veckor)

Höstterminen 2026

Måndag 3 augusti - fredag 4 december (18 veckor)

Utbildningsstart 26 februari 2024

Vårterminen 2024

Måndag 26 februari - fredag 21 juni (17 veckor)

Höstterminen 2024

Måndag 12 augusti - fredag 10 januari 2025 (22 veckor)

Vårterminen 2025

Måndag 13 januari - fredag 20 juni (23 veckor)

Höstterminen 2025

Måndag 4 augusti - fredag 5 december (18 veckor)

Kvinna med ljust hår tittar i ett förstoringsglas på ett grönt löv, foto

Ansök till utbildningen

Ansökningsperiod

Ansökan till utbildningsstart 24 februari 2025 öppnar 15 februari och stänger 15 maj 2024.

När du gör din ansökan är det viktigt att du säkrar att den är komplett och att du har laddat upp alla viktiga dokument för att du ska vara behörig. Du kan komplettera din ansökan under hela ansökningsperioden.

Kontakta oss om du har frågor om din ansökan.

Det är viktigt för dig att din ansökan är rätt och komplett. Icke kompletta ansökningar behandlas inte i antagningsprocessen.

När du har lämnat in en fullständig ansökan och om du är behörig får du en bekräftelse.

Urval och särskilt prov

YH-programmet Trädgårdsmästare har 30 platser. Om vi får fler behöriga sökande än det finns platser görs ett urval där de sökande med högst poäng tilldelas en plats.

Vi har hittills alltid haft fler behöriga sökande än platser och då sker ett urval där dina tidigare kunskaper och erfarenheter ger dig meritpoäng. Gymnasiebetyg, relaterad arbetserfarenhet, arbetsledning och andra relaterade utbildningar kan ge dig meritpoäng.

Du kan också göra ett frivilligt kunskapsprov som ger dig ytterligare meritpoäng. Eftersom konkurrensen om platserna är hård rekommenderar vi dig att samla så många meritpoäng som du kan och skicka med i din ansökan. Provet görs digitalt hemifrån.

Det särskilda provet är frivilligt, men ger dig meritpoäng som ökar dina chanser att bli antagen.

Antagningsbesked

Ansökan stänger 15 maj och därefter går vi igenom och rangordnar alla ansökningar.

Du som har lämnat in en komplett ansökan och är behörig får svar innan midsommar. Svaret kommer via mejl och innehåller ett antagningsbesked eller ett besked om att du har fått en reservplats.

Du behöver tacka ja till din plats, både som antagen och som reserv, inom 5 arbetsdagar. Därför är det viktigt att du anger rätt mejladress i din ansökan och du bevakar mejlen tiden innan midsommar 2025.

Så ansöker du

Du ansöker till utbildningen genom att följa länken till YH-antagnings webbsida.

Behörighet

Behörighetskrav

Du som har en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper är behörig att söka till YH-programmet.

Du ska i din examen ha godkända betyg i

-någon av följande kurser, eller motsvarande kunskap som du fått på annat sätt. Gäller kurserna biologi 1, naturkunskap 1a1 och naturkunskap 1a2 eller naturkunskap 1b.

För att vara behörig krävs följande kunskaper och erfarenheter;

- Allmän yrkeserfarenhet om minst sex (6) månaders heltidsarbete eller motsvarande säsongsarbete/deltidsarbete som kan räknas samman till sex månader heltid, oavsett bransch.

Det är viktigt att du bifogar dina betyg, samt arbetsgivarintyg eller anställningsbevis om du arbetar inom branschen eller har ett arbete med arbetsledande befattning (oavsett bransch). Samtliga dokument ska bifogas i pdf eller word format, inga andra format godtas.

Med motsvarande kunskaper menas att du kan tillägna dig dessa kunskaper på annat sätt. Om du har motsvarande kunskaper så ska det framgå i din ansökan. Vi säkerställer sedan gemensamt om du har rätt kunskapsnivå och är behörig till utbildningen.

Kan du söka även om du inte är behörig?

Ja, du kan söka om du exempelvis har jobbat inom området men inte har en gymnasieexamen. Då kan du bli antagen enligt den så kallade 20-procentsregeln.

Yrkeshögskolan i Enköping gör då en bedömning om du kan klara studierna i ordinarie studietakt och är lämplig i yrkesrollen som Trädgårdsmästare.

Utbildningsplan

Kontakta oss

Om du har frågor om utbildningen, behörighet eller har frågor om hur du ansöker, kontakta oss via mejl eller telefon.

E-post: yh@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 76