Med ett trygghetslarm känner du dig tryggare i hemmet.

Installation av larm

När du beviljats ett trygghetslarm av en biståndshandläggare kommer du att bli kontaktad av en teknikadministratör från kommunen. Tillsammans bestämmer ni datum och tid för installationen. I samband med installationen behöver vi två nycklar och eventuellt taggar till din bostad. Nycklarna förvaras i ett låst nyckelskåp i respektive hemtjänstlokal.

Du får även ett kundlås monterat på insidan av dörren. Trygghetslarmet är digitalt och ringer upp larmcentralen via det mobila telefonnätet. Detta innebär att du som kund inte behöver ha ett fast telefonabonnemang i din bostad.

Prova larmet

Det är bra om du provlarmar från din larmknapp minst en gång i veckan. Du kan larma dygnet runt.

Trygghetslarm i vardagen

Larmknappen är vattentät och går att bära både när du duschar och när du diskar. Trygghetslarmet fungerar bara i din bostad. Strömkabeln till trygghetslarmet får inte kopplas ur eluttaget. Larmet får bara byta placering i bostaden i samspråk med kommunens teknikadministratör.

Ansökan

Du laddar ner vår blankett och ansöker om trygghetslarm utifrån socialtjänstlagen (SoL).

Kontakta oss vid ändringar

Det är viktigt att du kontaktar teknikadministratörerna vid förändringar, till exempel om du ska flytta eller byta lås till bostaden.

Om du tappar bort din larmknapp får du betala för en ny till självkostnadspris.

Telefonnummer till teknikadministratörerna: 0171-62 56 67

Telefontid: helgfri måndag–fredag 08.00–16.30

E-post: trygghetslarm.vo@enkoping.se