Anhörigstöd

Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som anhörig får det stöd du behöver.

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Det framgår av 5 kap.10 § Socialtjänstlagen.

Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska din psykiska och fysiska belastning.

Anhörig

Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Anhörig är du som vårdar eller stödjer en annan person i din familj eller närhet. Du som anhörig kan vara ett barn, ett syskon, en förälder till en person med psykisk eller fysisk sjukdom/ funktionsnedsättning, samt till personer med missbruks-, beroendeproblem. Du behöver inte bo tillsammans med den du stödjer.

Kostnad och ansökan

Det är din närstående som söker insatsen hos bistånds­handläggare. Om du har ett biståndsbeslut kan du ringa din hemtjänstutförare och boka tid. Det kostar ingenting upp till tolv timmar per månad.

Kontakt

Vi är flera som kan ge dig stöd som anhörig. I vår arbetsgrupp ingår representanter från vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen, Svenska kyrkan och Enköpings Lasarett.

Vi lyssnar, ger information, råd och stöd under enskilda samtal eller i grupp. Vi hjälper dig också att hitta rätt i kontakten med myndigheter och med vård och omsorg.

Kontakta kommunens kontaktcenter om du behöver råd och stöd eller har frågor. De hjälper dig att komma i kontakt med rätt person hos oss.

Avlösning

Om du vårdar och stödjer en vuxen närstående kan du få avlösning i hemmet. Det är du som anhörig som söker insatsen. Avlösning kostar ingenting upp till 12 timmar.

Din närståendes biståndshandläggare når du genom kommunens kontaktcenter.

Stöd du kan få

Du kan få information om möjligheter och villkor för att få stöd. Du kan också få stödjande samtal, rådgivning, utbildning och avlösning. Du kan gå med i en anhöriggrupp eller vara med i hälsofrämjande aktiviteter.

Lista över verksamheter som ger stöd

Cope föräldra­utbildnings­program

Cope (The Community parent education program) är ett föräldrautbildningsprogram. Utbildningen är kostnadsfri och erbjuds varje vår och höst till alla föräldrar i Enköpings kommun. Kanske behöver du hjälp att bryta en negativ spiral, eller så vill du hitta nya strategier för att bättre förstå och hantera ditt barns beteende.

Kontakt

Ann-Charlotte Silén, samordnare

E-post: ann-charlotte.silen@enkoping.se

Habiliteringen för barn och vuxna

Specialistmottagning för barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, flerfunktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada och autism med stora svårigheter i vardagen.

Vi stöttar och har fokus på familjer och andra anhöriga samt samarbetar med personal inom exempelvis förskola, skola och gruppbostäder. På Habiliteringen ger vi råd, stöd, utbildning och behandling. Här finns läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, specialpedagog, kurator, psykolog, fritidspedagog och dietist. Du kan söka själv eller få remiss från husläkare, elevhälsa eller andra vårdgivare.

Kontakt

Telefon till Habiliteringen: 0171-41 84 20

Besöksadress: Linbanegatan 8 i Enköping

Vuxenpsykiatrisk mottagning

Specialistmottagning för personer med psykisk ohälsa. Här finns läkare, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, psykologer och kurator. Mottagningen arbetar med utredning, diagnostisering, behandling och psykosocialt stöd. Behandlingen skräddarsys utifrån ditt behov. Du kan söka själv eller få remiss från husläkare eller andra vårdgivare.

Kontakt

Telefon till vuxenpsykiatriska mottagningen: 0171-41 84 52

Besöksadress: Linbanegatan 10 i Enköping

Demensteamet

Demensteamet hjälper personer med minnesstörningar men de finns också till för att ge anhöriga råd, stöd och information. Teamet erbjuder stöd och hjälp som är utformat och anpassat efter vad varje person behöver.

Kontakt

Karin Andersson

Telefon: 0171-62 59 33

E-post: karin.andersson@enkoping.se

Viktoria Karlsson

Telefon: 0171-62 59 35

E-post: viktoria.karlsson@enkoping.se

Mats Persson

Telefon: 0171-62 61 96

E-post: mats.persson@enkoping.se

Besöksadress: Kryddgården, Källgatan 1B i Enköping

Familjens hus

Vi hjälper dig med råd i familjefrågor, familjesamtal och stöd till unga brottsoffer. Du kan alltid vara anonym när du kontaktar oss. Vi erbjuder fem råd- eller stödsamtal genom en öppen ingång, vilket betyder att vi inte registrerar ditt namn eller dokumenterar att vi har träffats. Du är välkommen att prata med oss om just din fråga. Vi gör alltid en bedömning om våra insatser räcker eller om du behöver annan hjälp och kanske under en längre tid.

Kontakt

Telefon till Familjens hus: 0171-62 70 07

Besöksadress: Korsängsgatan 38 i Enköping

Hjälpmedel, kognitiva och tekniska

Hjälpmedel ska hjälpa personer med någon form av funktionsnedsättning att leva ett aktivt och oberoende liv. Kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster bedömer och provar ut hjälpmedel.

Kontakt

Malin Kangas, hjälpmedelsansvarig

Telefon: 0171-62 59 56

E-post: malin.kangas@enkoping.se

Hoppet

Hoppet är till för barn och ungdomar som växer upp med en anhörig som missbrukar alkohol eller andra droger, eller som har andra problem som till exempel psykisk sjukdom. Hoppet erbjuder stödgrupper som träffas två timmar i veckan vid 16 tillfällen.

Kontakt

Catarina Llull

Telefon: 0171-62 66 61 (Du behöver inte uppge namn när du ringer)

E-post: catarina.llull@enkoping.se

Nyängen öppenvårds­mottagning

På vår mottagning kan du få hjälp och information om du är orolig för att en närstående har problem med alkohol, droger eller spel.

Kontakt

Telefon till Nyängen: 0171-62 95 96

Telefontider: måndag–fredag klockan 8.30–10

E-post: nyang@enkoping.se

Besöksadress: Torggatan 21–23 A, Enköping

Urinprovslämning: tisdag–fredag klockan 8.30–10, tisdag klockan 17–18.

Stöd till brottsoffer under 18 år och deras föräldrar

Kontakt

Telefon: 0171-41 82 25

Socialförvaltningens mottagning

På mottagningen kan du få råd, stöd och information om socialförvaltningens verksamhet. Här kan du få hjälp att hitta det stöd som du behöver.

Kontakt barn och familj

Telefon: 0171-62 51 00

Telefontid: måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 9–11, tisdag 13.30–15.30.

Kontakt vuxna

Telefontid: måndag till fredag 9.45–11.45. På måndagar klockan 13–15 kan du som vill göra en ny ansökan eller anmälan besöka oss utan att boka tid. Du är välkommen att droppa in.

Besöksadress: Källgatan 4–6 i Enköping

Svenska kyrkan

Till Svenska kyrkan kan du vända dig för social samvaro, stödsamtal samt råd och stöd i svåra livssituationer. De förmedlar gärna kontakter med andra kyrkor och trossamfund.

Kontakt

Växel: 0171-257 00

Telefon till sjukhuskyrkan: 0171-41 82 53

Eva Ågren, diakon

Telefon: 0171-257 22

Solveig Kärrbom, diakon

Telefon: 0171-257 23

Magdalena KönigGeyer, diakon

Telefon: 0171-257 15

Ungdoms­mottagningen i Enköping

För dig som är barn och ungdom upp till 20 år. Hit kan du vända dig när du känner dig ledsen, trött, orolig för någon (till exempel förälder, syskon, kompis), eller har det jobbigt hemma. Du kan prata med kurator, psykolog, läkare eller barnmorska.

Kontakt

Telefon till ungdomsmottagningen: 0171-41 73 00

Besöksadress: Västra Ringgatan 16–18 i Enköping

Skilda världar

Har dina föräldrar skilt sig? Känns det som du lever i två skilda världar? Är du ledsen och arg? Eller känner du skuld? Här får du träffa andra barn och tonåringar i samma situation. Allt vi pratar om stannar i gruppen. Vi som jobbar har tystnadsplikt och det är gratis att vara med.

Kontakt

Catarina Llull, samordnare

Telefon: 0171-62 66 61 (Du behöver inte uppge namn när du ringer)

Sjukvård

Har du behov av råd och stöd angående din hälsa? Vill du få kontakt med till exempel läkare, distriktssköterska, psykolog eller kurator? Då kan du kontakta din primärvård som du är ansluten till. De har bland annat flera yrkesgrupper som arbetar i team för att hjälpa dig på bästa sätt.

Eller ring landstingets växel, telefon: 018-611 00 00

Ansökan om bistånd

Du som är anhörig har enligt socialtjänstlagen rätt att söka bistånd för din egen del. Det är biståndshandläggaren eller socialsekreteraren som hjälper dig att få rätt stöd och hjälp.

Hit kan du också vända dig för råd, stöd och information