Familjens hus i Enköping

Familjens hus är socialförvaltningens öppenvård för familjer med barn 0–20 år. Är du över 18 år ska du kontakta Nyängens öppenvårds­mottagning.

Familjens hus hjälper till med råd och stöd i familjefrågor, familjesamtal, stöd till brottsoffer och våldsutövare, planering och val av arbetsplats vid ungdomstjänst. Vi erbjuder också olika föräldrautbildningar. Du kan också på egen hand göra en ansökan om att få stöd och hjälp från socialtjänsten. Kontakta då någon av våra mottagningar.

Råd- eller stödsamtal

Familjens hus erbjuder fem råd- eller stödsamtal genom en så kallad öppen ingång. Med öppen ingång menar vi att vi inte registrerar familjens namn eller dokumenterar att vi har träffats. Ni är välkomna att prata med oss om just er fråga. Vi gör alltid en bedömning om våra insatser räcker eller om ni behöver annan hjälp och kanske under en längre tid.

I öppen ingång kan vi till exempel prata om:

  • att det är svårt att komma överens om regler i familjen
  • att du misstänker att någon i familjen använder droger eller missbrukar alkohol
  • att du tycker att det är svårt att prata tillsammans i familjen
  • att det ofta blir bråk hemma
  • syskonbråk som är jobbiga att hantera
  • att vi som förälder tycker olika och ger olika budskap.

Myndighetsutövning

Vi arbetar också med uppdrag som vi får från myndighetsutövningen inom socialförvaltningen. Det kan till exempel handla om när en familj ansökt om stöd eller när någon anmält oro för en person. Vi ger stödet och myndighetsutövningen följer upp insatsen.

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 38, 749 49 Enköping

Telefon: ­0171-62 70 07

E-post: familjenshus@enkoping.se

Telefontider: måndag klockan 9–10, tisdag klockan 13–14 och torsdag klockan 9–10.

För besök, kontakta oss för att boka tid.

Om du är över 18 år