Forntiden

En utställning om Enköpingstraktens förhistoria

Området kring Enköping har varit bebott under
mycket lång tid. Vartefter landet höjde sig och
vattnet drog sig undan kom fler och fler
människor till trakten. Utställningen visar fynd
från stenålder, bronsålder och järnålder. Det är
berättelsen om dessa människor, deras ting, liv
och uttolkare.