Föremålasarkivet

Enköpings museum har ett föremålsarkiv med närmare 20 000 kulturhistoriska föremål.

 

Enköpings museum har ett föremålsarkiv med närmare 20 000 kulturhistoriska föremål. Det finns också cirka 17 000 glasnegativ, filmnegativ och papperskopior.

Enköpings museum tar ibland emot föremål från allmänheten. Kontakta alltid museet för diskussion om eventuell överlämning av föremål. De föremål som Enköpings museum tar emot ska ha tydlig koppling till Enköpingstrakten och att föremålen inte redan finns i samlingarna.

Kontakt

Adress: Rådhusgatan 3, 745 31 Enköping
Telefon: 0171-62 54 00
E-post: museum@enkoping.se

Följ oss

Enköpings museum på Instagram