Korttids­boenden för dig med funktions­nedsättning

Utöver stödfamiljer finns även korttidsboendena Asphagen och Gluggen. Här kan barn och ung­domar vistas några dygn i månaden enligt beslut från Enköpings kommun.

Korttidsboendet Gluggen

Gluggen är en korttidsverksamhet inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som ligger på Golfgatan i Enköping. Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar upp till 21 år som har funktionsnedsättningar.

På Gluggen kan man bo enstaka dygn upp till som mest 14 dygn per månad. I verksamheten finns kompetent personal med mångårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Gluggen anpassar sin bemanning efter de behov som finns. I verksamheten finns alltid minst en vaken nattpersonal.

På Gluggen ges du möjlighet att påverka ditt barns vistelse hos oss genom att upprätta en överenskommelse/genomförande­plan tillsammans med personal.

Syftet med verksamheten

Målet för verksamheten är att erbjuda ett gott stöd och en bra omvårdnad: det ska vara tryggt att vara på Gluggen.

Vi ska även tillsammans hitta aktiviteter som passar ditt barn så att vistelsen på Gluggen blir meningsfull. Exempel på aktiviteter är promenader, bowling, biobesök eller utflykter med Gluggenbussen. Viktigt för oss är också att du får avlastning i din roll som anhörig eller förälder.

I anslutning till huset, som är anpassat för rullstolsburna personer, finns en stor och funktionell utegård. I det lugna närområdet finns möjlighet att enkelt komma ut i naturen.

Sök insatser

Det är en biståndshandläggare i Enköpings kommun som beviljar om ditt barn har möjlighet att komma till Gluggen och hur länge. Du behöver själv kontakta dem och göra en ansökan.

Vill du veta mer om Gluggen?

Kontakta resultatenhetschef Andreas Bergold,

Telefon: 0171-62 59 38

E-post: andreas.bergold@enkoping.se

Kontakt LSS-verksamhetens biståndshandläggare Nina Lehto-Öberg.

Telefon: 0171-62 59 34

E-post: nina.lehto-oberg@enkoping.se

Gunilla Hoffsten.

Telefon: 0171-62 59 62

E-post: gunilla.hoffsten@enkoping.se

Shibani Chakraborty.

Telefonnummer: 0171-62 54 67

E-post: shibani.chakraborty@enkoping.se

Korttidsboendet Asphagen

Vi är en korttidsverksamhet som ligger i Enköping. Till oss kan du komma för att träffa kompisar, göra roliga aktiviteter eller bara ta det lugnt och vila genom att inte vara hemma.

Vissa ungdomar som kommer till Asphagen bor hos oss två veckor i månaden, andra tycker att en vecka är lagom och några bara en helg.

På Asphagen finns erfaren personal som arbetar så att du ska känna dig trygg – och att du får en meningsfull vistelse hos oss. Målet för verksamheten är också att ge avlastning till dig som är anhörig

Du kanske känner någon som bor på Asphagen? Annars får du gärna komma och titta hur det ser ut hos oss.

Sök insatser

Är du intresserad av att söka plats på LSS-korttids? Hör då av dig till LSS-verksamhetens biståndshandläggare.

Kontakta oss

Kontakta resultatenhetschef Andreas Bergold,

Telefon: 0171-62 59 38

E-post: andreas.bergold@enkoping.se

LSS-verksamhetens biståndshandläggare:

Nina Lehto-Öberg.

Telefon: 0171-62 59 34

E-post: ­­­­­­­­­nina.lehto-oberg@enkoping.se

Gunilla Hoffsten.

Telefonnummer: 0171-62 59 62

E-post: gunilla.hoffsten@enkoping.se

Shibani Chakraborty,

Telefon: 0171-62 54 67

E-post: shibani.chakraborty@enkoping.se

Asphagen:

Telefon: 0171-625474

E-post: vsf.asphagen@enkoping.se