Utbildnings- och arbets­marknads­­nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden i Enköpings kommun ansvarar för all utbildning inom skolväsendet från förskola till vuxenutbildning.

Nämnden är också ansvarig för arbetsmarknadsinsatser och integrationsåtgärder.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande. Det finns sju ytterligare ledamöter i nämnden samt sju ersättare. Nämnden har en egen förvaltning som heter utbildningsförvaltningen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Nämnden ansvarar också för gymnasium, komvux med lärvux, SFI (svenska för invandrare), yrkeshögskola, arbetsmarknadsinsatser och integrationsåtgärder.

Sammanträdesdatum 2022

 • 14 september
 • 5 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Sammanträdesdatum 2023

 • 15 februari
 • 15 mars
 • 19 april
 • 17 maj
 • 14 juni
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Nämnden håller normalt sina sammanträden i utbildningsförvaltningens lokaler på Linbanegatan 12.

Behöver du få tag på skolnämndens eller utbildningsnämndens dokument mejlar du till utbildningsförvaltningen så hjälper vi dig att ta fram dem.

E-post: utbildningsforvaltning@enkoping.se

Insyn och kontakt

Kallelser och protokoll

Här kan du ta del av utbildnings- och arbetsmarknads­nämndens kallelser och protokoll från 2021 och framåt.