Utbildnings- och arbets­marknads­­nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden i Enköpings kommun ansvarar för all utbildning inom skolväsendet från förskola till vuxenutbildning.

Nämnden är också ansvarig för arbetsmarknadsinsatser och integrationsåtgärder.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande. Det finns sju ytterligare ledamöter i nämnden samt sju ersättare. Nämnden har en egen förvaltning som heter utbildningsförvaltningen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem. Nämnden ansvarar också för gymnasium, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, SFI (svenska för invandrare), yrkeshögskola, arbetsmarknadsinsatser och integrationsåtgärder.

Sammanträdesdatum 2024

  • 20 mars
  • 17 april
  • 15 maj
  • 13 juni
  • 18 september
  • 16 oktober
  • 13 november
  • 11 december

Nämnden håller normalt sina sammanträden i utbildningsförvaltningens lokaler på Linbanegatan 12.

Behöver du få tag på skolnämndens eller utbildningsnämndens dokument mejlar du till utbildningsförvaltningen så hjälper vi dig att ta fram dem.

E-post: utbildningsforvaltning@enkoping.se

Insyn och kontakt

Kallelser och protokoll

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. På denna sida finns kallelser och protokoll från 2022 och framåt. Dokument som är äldre kan du beställa via kommunens diarium.

Relaterad information