Parker

Parker är särskilda gröna miljöer mitt inne i staden eller i ett tätbebyggt område. Kommunen arrangerar olika aktiviteter i parkerna.

Enköping kallar sig stolt för parkernas stad. Staden och tätorterna har många vackra parker som du kan besöka. Parkerna är olika stora och har olika specialiteter. De ser olika ut beroende på vilken årstid det är. Enköping är mest känd för Drömparken, men också för exotiska träd, fickparker och vackra perennplanteringar. Fickparker är små parker, som krypin mitt inne i staden.

Du som vill besöka parkerna kan göra det på flera olika sätt. Förutom att själv gå runt kan du få guidning till fots, via häst och vagn eller åka det blå tåget som går runt i parkerna.

Vanliga frågor

Var kan jag boka parkguidningar?

Det gör du på Turistinformationen, telefon 0171-62 50 40. 

Varför finns det så många parker i Enköping?

Alla städer behöver ha gröna miljöer. Många städer har en stor stadspark. Enköping har sedan länge i stället haft flera mindre parker. Därför kan du alltid vara nära en park. Vi var också tidiga med att använda perenner istället för tillfälliga planteringar. Det gjorde att vi kunde utveckla våra parker på ett nytt sätt.   

Varför har Enköping blivit känt för sina parker?

Det är bland annat på grund av en tidigare stadsträdgårdsmästaren, Stefan Mattsson. Han arbetade på ett nytt sätt med parkerna och hade ett stort internationellt kontaktnät. Under hans tid kom den holländska trädgårdsarkitekten Piet Oudolf till Enköping för att designa Drömparken. Den är i dag Enköpings mest kända park. Stefan Mattson utvecklade också Enköpings fickparker.

Fördjupning