Parker

Parker är gröna miljöer som finns inne i staden eller i ett tätbebyggt område.

Enköping har en stolt historia som parkernas stad med många vackra parker både i staden och i tätorterna. Parkerna varierar med olika teman och växtlighet. Enköping är mest känd för Drömparken, men också för exotiska träd, fickparker och vackra perennplanteringar. Fickparker är små parker, som krypin mitt inne i staden.

Du som vill besöka parkerna kan göra det på flera olika sätt. Förutom att själv gå runt kan du få guidning till fots, via häst och vagn eller åka det blå tåget som går runt i parkerna.

Vanliga frågor

Det gör du på Turistinformationen.

Telefonnummer till Turistinformationen: 0171-62 50 40

Alla städer behöver ha gröna miljöer. Många städer har en stor stadspark. Enköping har sedan länge i stället haft flera mindre parker. Därför kan du alltid vara nära en park. Vi var också tidiga med att använda perenner istället för tillfälliga planteringar. Det gjorde att vi kunde utveckla våra parker på ett nytt sätt.

Det beror bland annat på grund av en tidigare stadsträdgårdsmästare, Stefan Mattsson. Han arbetade på ett nytt sätt med parkerna och hade ett stort internationellt kontaktnät. Under hans tid kom den holländska trädgårdsarkitekten Piet Oudolf till Enköping för att designa Drömparken. Den är i dag Enköpings mest kända park. Stefan Mattson utvecklade också Enköpings fickparker.

En fickpark är en mindre park inne i staden. Den ska vara en plats där du kan komma bort från stadsmiljön en stund. Parken har en tät häck för att skapa ett rum. I fickparken finns sittplatser och ofta någon form av vatten, till exempel en fontän eller en damm.

Vi tar bara bort träd om det verkligen behövs. När vi tar ner träd kan det bero på att trädet är sjukt eller dåligt. Då måste vi ta ner trädet så att det inte riskerar att falla och skada någon. Vi planterar ett nytt träd för att ersätta det gamla.

Fördjupning

Mer om parker på externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?