Människan bakom uniformen

Genom verksamheten Människan bakom uniformen (MBU) får ungdomar möjlighet att lära känna uniformsbärare såsom brandmän, poliser och ordningsvakter.

Bild som visar en ung person som utför hjärt- och lungräddning på en docka som ligger på en ambulansbrits utomhus.

Uniformsbärarnas yrken

Deltagare får prova på delar av uniformsbärarnas arbete samt möjlighet att lära känna människan bakom uniformen. De uniformsbärande vuxna får i sin tur möjlighet att lära känna ungdomarna. Målet är att öka förståelsen mellan unga och de som arbetar inom samhällsstödjande yrken samt att väcka intresse för dessa yrken.

Medverkande aktörer förutom Enköpings kommun är ambulansen, Enköpings Hyresbostäder, Försvarsmakten, Räddningstjänsten, Polisen och Securitas.

Erfarenheter för livet

Flera av de som varit med i MBU tänker sig efteråt en framtid inom polisyrket, räddningstjänsten eller någon annan samhällsstödjande funktion. MBU ger också många nya erfarenheter som är värdefulla i ett CV. MBU har gott rykte och kan vara värdefullt när du söker praktik eller jobb.

Ambassadörsskap

Efter avslutad termin kan du som deltagare frivilligt fortsätta som MBU-ambassadörer upp till du är 25 år. Våra MBU-ambassadörer är nu i uppstartsfasen med att bilda en egen förening som du då blir medlem i. Då får du bland annat vara med att utveckla MBU-verksamheten, hjälpa till med marknadsföring, rekrytering till nya grupper, hjälpa till vid träffarna under kommande termin. Ibland deltar ambassadörerna även i våra uniformsaktörers verksamheter, till exempel agerar som figurant när Räddningstjänsten har sina egna övningar.

Om Människan bakom uniformen

Människan bakom uniformen, MBU, startade i Kortedala, Göteborg efter ungdomsoroligheter och skadegörelser 2009. Idag finns MBU i ett tjugotal kommuner runt om i landet varav Enköping är en.

Ansökan

Nu är ansökan öppen för ansökan till höstens MBU. Skicka in din ansökan senast 13 juni. 

MBU Enköping är för dig som är 15–20 år och är bosatt i Enköpings kommun och vi har tolv platser per termin. MBU-träffarna sker vid tolv tillfällen på onsdagar klockan 18–21 under vår eller höst.

Höstterminen 2023 startar onsdag 13 september och slutar onsdag 6 december. Vi tar ledigt höstlovet vecka 44. Efter att du skickat in din ansökan kommer MBU även ta referenser på dig samt kolla med polisen att du passar för utbildningen. En urvalsgrupp väljer sedan ut de sökanden som får komma på intervju. Därefter får alla sökanden information om man kommit med eller inte. I början av augusti kommer du att få brev hem med inbjudan till vårt informationsmöte onsdag 16 augusti på Rombergagården klockan 18.30–19. Vårdnadshavare är även välkomna då.

Kontakt

Har du några frågor kan du kontakta MBU Enköping via e-post eller telefon. Kontaktperson MBU Enköping är Ingela Keijser.

Telefon: 0171-62 64 39
E-post: ingela.keijser@enkoping.se

Följ gärna MBU Enköping på sociala medier: