Människan bakom uniformen

Genom verksamheten Människan bakom uniformen (MBU) får ungdomar möjlighet att lära känna uniformsbärare såsom brandmän, poliser och ordningsvakter.

Bild som visar en ung person som utför hjärt- och lungräddning på en docka som ligger på en ambulansbrits utomhus.

Uniformsbärarnas yrken

Deltagare får prova på delar av uniformsbärarnas arbete samt möjlighet att lära känna människan bakom uniformen. De uniformsbärande vuxna får i sin tur möjlighet att lära känna ungdomarna. Målet är att öka förståelsen mellan unga och de som arbetar inom samhällsstödjande yrken samt att väcka intresse för dessa yrken.

Medverkande aktörer förutom Enköpings kommun är ambulansen, Enköpings Hyresbostäder, Försvarsmakten, Räddningstjänsten, Polisen och Securitas.

Erfarenheter för livet

Flera av de som varit med i MBU tänker sig efteråt en framtid inom polisyrket, räddningstjänsten eller någon annan samhällsstödjande funktion. MBU ger också många nya erfarenheter som är värdefulla i ett CV. MBU har gott rykte och kan vara värdefullt när du söker praktik eller jobb.

Ambassadörsskap

Efter avslutad termin kan de deltagare som vill, fortsätta som MBU-ambassadörer. Då får du vara med att utveckla arbetet, hjälpa till med marknadsföring och rekrytering till nya grupper samt hjälpa till vid träffarna under kommande termin.

Om Människan bakom uniformen

Människan bakom uniformen, MBU, startade i Kortedala, Göteborg efter ungdomsoroligheter och skadegörelser 2009. Idag finns MBU i ett tjugotal kommuner runt om i landet varav Enköping är en.

Ansökan och uttagning

MBU Enköping erbjuder tolv platser per termin för ungdomar 16–19 år som är bosatta i Enköpings kommun. Välkommen med din ansökan. 

När du skickat in din ansökan blir du sedan kontaktad av kontaktpersonen för MBU för intervju. Därefter sker en urvalsprocess då tolv sökande väljs ut. Valet av deltagare baseras på målet att få en så stor spridning som möjligt gällande både ålder och kön. Om du blir utvald får du skriva på ett kontrakt som deltagare för höstens MBU.

Ansökningsformulär

När du skickar in din ansökan tänk på att inte skriva i uppgifter som omfattas av sekretess eller är integritetskänsliga. Känsliga personuppgifter är exempelvis information om etniskt ursprung, religiösa och politiska åsikter, hälsotillstånd. Integritetskänsliga uppgifter är normalt uppgifter du inte vill ska spridas om dig själv eller om någon annan person du bryr dig om. Till exempel familje- och sociala förhållanden av känsligare art.


Fyll i ditt förnamn

Fyll i ditt efternamn
Din ålder * (obligatorisk)
Din ålder

Fyll i din postadress

Fyll i ditt postnummer

Fyll i din postort

Fyll i ditt telefonnummer

Fyll i din e-postadressInformation om hanteringen av dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in i syfte att kunna hantera uttagningen till MBU. Personuppgifterna behövs för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse. När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem.

Personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling är upplevelsenämnden. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att be om att få dina uppgifter raderade, rättade eller begränsade. Du har också rätt att få reda på vilka personuppgifter upplevelsenämnden har om dig, och kopior på dessa. Du har också rätt att vända dig till integritetsskyddsmyndigheten med klagomål över personuppgiftsbehandlingen.

Om du har frågor om personuppgiftshantering kan du vända dig till dataskyddsombudet:

E-post: dataskyddsombud@enkoping.se

Kontakt

Har du några frågor kan du kontakta MBU Enköping via e-post eller telefon. Kontaktperson MBU Enköping är Ingela Keijser.

Telefon: 0171-62 64 39
E-post: ingela.keijser@enkoping.se

Följ gärna MBU Enköping på sociala medier: