Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare, SFI, är en grundläggande utbildning i svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål.

Du kommer att få kunskap om det svenska samhället, lära dig tala, skriva och läsa det svenska språket. SFI ger dig förutsättningar för vidare studier. SFI-undervisningen är kostnadsfri.

Vem får läsa SFI?

  • Du som från och med hösten fyller 16 år.
  • Du som saknar grundläggande kunskaper i svenska.
  • Du som är folkbokförd i Sverige.
  • Du som är EU-medborgare och har giltigt pass/ ID-kort där medborgarskap och giltighetstid tydligt framgår (körkort är inte tillräckligt).
  • Du som inte är EU-medborgare men har arbetstillstånd och har dokument från Skatteverket med ”anmälan om särskild postadress”.

SFI-kurser

Läsa SFI på plats

Du börjar läsa på en av tre nivåer: A, B eller C beroende på din studiebakgrund eller nivåtest.

Läraren bedömer när du är klar med kursen. Alla fyra delarna ska vara godkända (skriva, tala, höra, läsa). Då får du skriva nationellt prov, som genomförs var sjätte vecka. Är det godkänt kan du gå vidare till nästa kurs.

Du läser dina kurser i klassrum på Kompetensmagasinet.

Läsa SFI på distans

Du kan läsa kurserna 2C, 2D, 3C och 3D på distans. För att få göra det behöver du ha gått minst 12 år i skola i ditt hemland och ha betyg från kurs B på SFI. Du behöver också kunna kommunicera på lätt svenska med din lärare.

Är det första gången du läser SFI behöver du läsa på plats, det finns ingen kurs för nybörjare på distans.

Ansökan

Relaterad information