För dig som är elev på vuxen­utbildningen

För att underlätta din studiegång på Komvux i Enköping har vi samlat information om skolan.

Foto på två kvinnor som sitter och studerar.

Foto: Tina Engström

Om din ansökan

Undrar du om du har kommit in på kursen du sökt?

Vi skickar ett "Besked om antagning" med e-post cirka två veckor före kursstart. Du kan också logga in på webbansökan och se status på dina sökta kurser.

Logga in

När du loggat in med BankID hittar du dina sökta kurser under fliken "studieplan". Till höger om kurserna ser du status.

Vid varje kurs står en kod:

 • Sökt – din ansökan har kommit in, men är ännu inte behandlad
 • Ofullständig ansökan – betyg saknas
 • Komplettering betyg – du har fått ett mail med besked om att bifoga betyg
 • Under behandling – din ansökan kommer att behandlas veckan efter sista ansökningsdag, då är det viktigt att vi kan nå dig, antingen via mail eller telefon
 • Mottagen – din ansökan är behandlad, du kommer att få ett besked om antagning cirka två veckor före kursstart.

Kursstart på plats

Du kommer att få information om din kurs från läraren via mejl. Har du inte fått något mejl? Kolla gärna i mappen skräppost innan du kontaktar oss. Kurserna kan ha olika upplägg och olika startdagar. All info får du från undervisande lärare.

Kursstart på distans

För dig som ska läsa på distans genom Hermods kommer du att få inloggningsuppgifter via mejl cirka en vecka innan kursstart.

Har du frågor om distansundervisningen, kontakta Hermods.

E-post: studerandeservice@hermods.se

Schema för kurser på plats

I vårt schemaprogram ser du tiderna för dina lektioner.

Så funkar schemavisaren

Vuxenutbildningen är förhandsvalt när du öppnar schemavisaren.

 • Välj vilken vecka du vill se schema för
 • Välj vilken grupp du tillhör. I antagningsbeskedet ser du vad din grupp heter
 • Du kan även se schemat för en specifik lärare eller lektionssal
 • Du kan välja om du vill se hela veckans schema, eller schema dag för dag längst ner på sidan.

Frånvaro- eller sjukanmälan

När du är sjuk eller har sjukt barn ska du anmäla det till receptionen på Komvux. Det gör du antingen via e-post eller via telefon. Vi kan tyvärr inte ta emot SMS. Hör av dig direkt på morgonen, senast klockan 9.00.

Tänk på att höra av dig varje dag som du inte kan komma till skolan. Var tydlig med att säga ditt namn och ditt personnummer.

Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar måste du besöka läkare för att bli sjukskriven. Då ska du se till att du får en riktig sjukskrivning och inte bara ett intyg från en läkare.

För dig som har studiemedel från CSN och blir sjuk

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan första sjukdagen. Kom ihåg att berätta att du är studerande.

För dig som har studiemedel från CSN och har sjukt barn (vab)

För att du ska kunna ta del av ditt lån eller bidrag från CSN när du har sjukt barn behöver det meddelas.

Studiehjälp och stöd

På Komvux kan du få hjälp med studieteknik och pedagogiskt stöd. Vi erbjuder enskild handledning och hjälp med strukturering av ditt arbete. Det finns också hjälpmedel att använda sig av, till exempel stavnings- och lässtöd i dator.

Om du har svårigheter vid prov kan du få skrivhjälp och lässtöd. Det krävs ingen diagnos eller utredning för att få studiehjälp och stöd. Mejla för att få kontakt med specialpedagogerna.

E-post: komvux.specialpedagog@enkoping.se

Fusk och plagiat

Att fuska vid examination och inlämningsuppgifter är något vi på Komvux i Enköping ser allvarligt på och som inte är tillåtet.

Fusk

Fusk är när du använder otillåtna hjälpmedel och metoder för att få fördelar vid uppgifter och prov. Otillåtna hjälpmedel är till exempel fusklappar, anteckningar, mobiltelefoner, surfplattor eller böcker. Ibland är vissa hjälpmedel tillåtna vid ett prov. Då får du information om det i förväg.

Plagiat

Plagiat är när du kopierar eller använder någon annans texter eller bilder utan att ange källan, så att det framstår som du skapat dem själv. De källor du använder måste redovisas för att texten inte ska betraktas som olaglig. Det gäller även om du översätter texten från ett annat språk, om du använder delar av en text eller om du endast byter ut några ord från originaltexten. Det är inte heller tillåtet att köpa eller låna färdiga uppsatser av andra och lämna in dem i eget namn.

Självplagiat

Man kan inte utan vidare återanvända sina egna texter. Om du vill återanvända delar av till exempel en hemskrivning, uppsats eller examensarbete som du själv skrivit och publicerat eller lämnat in måste du tydligt ange att det är fråga om en återanvändning. Återanvänder du formuleringar från eget material ska du markera citatet med citattecken och hänvisning. Refererar du en text som du tidigare skrivit ska du markera det genom en hänvisning. En bra tumregel är att hantera egna texter på samma sätt som andras.

Kontroll

På Komvux i Enköping använder vi oss av ett kontrollverktyg som heter Urkund. Det verktyget kontrollerar samtliga inlämnade elevtexter mot internet, förlagsmaterial och andra elevtexter.

Vad händer om du ertappas med fusk eller plagiat?

Följande gäller när du som elev ertappas med att fuska eller plagiera:

 1. Mentor/lärare är i sitt arbete skyldiga att meddela rektor om du fuskar eller plagierar. Rektor delar ut en skriftlig varning. Resultatet, för dig som fuskar eller plagierar, blir att kursmomentet/provet inte bedöms och du får inte heller göra om kursmomentet/provet. Om momentet eller provet bedöms täcka tillräckligt stora och centrala delar av kursen och att du därmed inte visat tillräckliga kunskaper i hela kursen bedöms du automatiskt som inte godkänd (betyg F) på hela kursen.
 2. Vid upprepat fusk eller plagiat blir du avstängd i en vecka. Det är rektor som beslutar om avstängning och vi rapporterar även avstängningen till CSN. Du kommer inte heller kunna få närvarointyg för denna tid. Vid allvarliga händelser kan rektor besluta om att avstängningen förlängs med ytterligare en vecka. Du stängs av enligt skollagen (2010:800) 5 kapitlet, 5 och 17§§.
 3. Vid fortsatt misskötsamhet kan Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta om avstängning av återstoden av pågående kalenderår och ytterligare tre kalenderhalvår.

Relaterad information