Eget vatten och avlopp

Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn är ansvarig för att kontrollera brunnen och vattnets kvalitet. Ska du installera ett enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd.

Det är viktigt att du ser över din brunn regelbundet. Livsmedelsverket rekommenderar att du gör en provtagning på dricksvattnet minst vart tredje år. I resultatet från provtagningen får du reda på om vattnet innehåller till exempel bakterier, arsenik, uran, fluorid, radon, nitrit eller mangan.

Du måste ansöka om tillstånd hos kommunen om du ska installera enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt. Det gäller både vattenklosett (WC), bad-, disk- och tvättvatten (BDT).

Du måste också ha tillstånd om du ska installera en förmultnings- eller förbränningstoalett.

Vanliga frågor

Du beställer hem ett analyspaket från ett godkänt och kontrollerat laboratorium.

Läs mer om hur du beställer vattenprovtagning

Brunnens utformning och den omgivande miljön påverkar vattnet. Därför är det viktigt att du kontrollerar brunnen regelbundet.

Läs mer om hur du ser över din brunn

​Som brunnsägare är du ansvarig för brunnen och dricksvattnets kvalitet. Kommunen behöver liksom alla andra vara sparsamma med vattnet. Vi har därför inte möjlighet att sälja vatten till dig med egen brunn. Men om brunnen har sinat och du behöver så kallat nödvatten kan vi hjälpa till.

Läs mer om sinande brunn

I vårt processchema kan du se hur ett standardärende​ går till.

Läs mer om att ansöka om tillstånd för enskilt avlopp

Det är markförhållandena på din fastighet som avgör vilken typ av anläggning som passar bäst och hur du ska placera den. 

Läs mer om att välja rätt avloppsanläggning

​Ja, vi tar ut en avgift för att pröva en ansökan om tillstånd för enskilt avlopp. Handläggningstiden kan variera mellan fyra och nio timmar beroende på val av avloppsanordning.

Våra taxor och avgifter

Vi har samlat kontaktuppgifter till företag som kan vara aktuella att anlita när du ska gräva för enskilt avlopp. 

Lista över gräventreprenörer, vatten- och avloppskonsulenter samt analysföretag

Slamtömning beställs av VafabMiljö som hanterar all slamtömning i Enköpings kommun.

Läs mer om slamtömning på VafabMiljös webbplats

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?